Uttalelse fra landsmøtet: Angrep på BDS er angrep på ytringsfrihet

Uttalelse fra Palestinakomiteens landsmøte, 11. – 13. mars 2016

Palestinerne oppfordret i 2005 det internasjonale samfunn å slutte opp om boikott, desinvesteringer og sanksjoner (BDS) mot staten Israel inntil de retter seg etter folkeretten og gir palestinerne deres rettigheter. Israels stadig intensiverte angrep på BDS-bevegelsen vitner om en panikkartet frykt for den vitaliteten og effektiviteten denne bevegelsen representerer.

Israel er i økende grad ute av stand til å rettferdiggjøre sin apartheidpolitikk og bosetterkolonialisme overfor det palestinske folk og vi ser nå hvordan Israel og dets sionistiske støttespillere ikke lenger klarer å argumentere mot BDS og derfor søker å forby boikott av Israel gjennom direkte angrep på ytringsfrihet og lokaldemokrati.

I oktober 2015 opprettholdt fransk høyesterett en straffedom mot 12 aktivister som ble dømt for å ha oppfordret til sanksjoner og boikott mot Israel. Deres forbrytelse var å gå inn på et supermarked iført t-skjorter trykket med ordene «Lenge Leve Palestina – Boikott Israel», mens de delte ut løpesedler med beskjeden «Handel med israelske varer legitimerer Israels forbrytelser i Gaza».

Da bystyret i Reykjavik 15.9.15 vedtok å boikotte israelske varer og tjenester ble de umiddelbart utsatt for trusler og massivt press fra Israel og USA. Sammen med anklager om antisemittisme bidro det til at majoriteten i bystyret valgte å gå tilbake på vedtaket.

Den britiske regjeringens har i et forsøk på å skjerme Israel fra kritikk, foreslått å gjøre det ulovlig for offentlige institusjoner å boikotte og deinvestere i selskaper som er involvert i Israels undertrykkelse av palestinere.

Alle forsøkene på å delegitimere og kriminalisere støttespillere av BDS viser hvor effektiv og viktig BDS-bevegelsen er.

Det er svært urovekkende at Israel bruker antisemittisme for å true aktivister og politikere til taushet og vi kan ikke tillate at ytringsfriheten må vike når Israel skal fremme egne interesser og undertrykke motstand.

Vår respons på disse angrepene på grunnleggende demokratiske rettigheter er å mobilisere til mer BDS på alle nivåer og på den måten være solidariske med det palestinske folket som lever med blokade, okkupasjon, kolonisering, etnisk rensing og et stadig med brutalt apartheidregime.

SE VIDEO: DETTE ER BDS-BEVEGELSEN

Publisert: 14. mars 2016