Uttalelse fra landsmøtet: Israels apartheidsystem er en forbrytelse mot menneskeheten

Uttalelse fra Palestinakomiteen i Norges 32. ordinære landsmøte 16.-18.mars 2018

Israels apartheidsystem er en forbrytelse mot menneskeheten

Det er nå 70 år siden Israel ble opprettet. Det skjedde gjennom kolonialisme og etnisk rensing. Det palestinske folk har siden da blitt ekskludert og undertrykt, og fordrivelsen pågår fortsatt. Det er veldokumentert at Israel er en apartheidstat. Landet bør derfor behandles deretter.

Israel er skyldig i flere typer internasjonale forbrytelser. Israel er skyldig i krigsforbrytelser, slik blokaden av Gazastripen, og muren og koloniene på Vestbredden er eksempler på. Israel er også skyldig i forbrytelser mot menneskeheten, slik etnisk rensing og apartheid er pågående eksempler på.

Nåværende utenriksminister, Ine Eriksen Søreide, skrev i Aftenposten i 2016 sammen med daværende utenriksminister Børge Brende, at «det ikke må oppstå tvil om vår vilje til å hegne om verdiene og spillereglene» som folkeretten representerer. Anledningen var Russlands folkerettsbrudd i Ukraina, der sanksjoner mot Russland var begrunnet med «vårt moralske ansvar».

Hva da med apartheidstaten Israel? Når de israelske bruddene på folkeretten er så mange, så systematiske og så grove, og har vart i så mange år, og den norske regjeringens svar er å søke ytterligere samarbeid med Israel både økonomisk, akademisk og kulturelt, ja da er det ikke rart hvis noen fremdeles tviler på regjeringens vilje til å hegne om folkeretten.

Regjeringen har til og med erklært i sin egen politiske plattform at de vil «samarbeide med andre land for å gjennomføre økonomiske og politiske sanksjoner ved alvorlige og vedvarende brudd på folkeretten». Det burde da være en selvfølge at regjeringen holder Israel folkerettslig ansvarlig på lik linje med andre stater.

Norge må slutte å belønne Israels grove, systematiske og veldokumenterte folkerettsbrudd med økonomiske investeringer, med handel og institusjonelt samarbeid, og med honnørord som demokrati og dialog. Nok er nok! Apartheid er apartheid!

Palestinakomiteen i Norge krever:

  • At regjeringen erkjenner at Israel er en apartheidstat.
  • At regjeringen trekker Statens pensjonsfond utlands investeringer ut av Israel og okkupasjonen.
  • At regjeringen følger opp intensjonen i sin egen regjeringsplattform og holder Israel folkerettslig ansvarlig på lik linje med andre stater.

Foto: Synne Dahl

Publisert: 22. mars 2018