Uttalelse fra landsmøtet: Stans Israels isolering av det palestinske folk

Uttalelse fra Palestinakomiteen i Norges 32. ordinære landsmøte 16.-18.mars 2018

Stans Israels isolering av det palestinske folk

Palestinakomiteen i Norge støtter den palestinske BDS-bevegelsen og mener boikott, desinvesteringer og sanksjoner er de mest hensiktsmessige virkemidlene vi kan ta i bruk for å presse Israel til å gi palestinere grunnleggende rettigheter.

BDS-bevegelsen har siden den oppsto for 13 år siden vunnet terreng internasjonalt på universitetsområder, i kirkesamfunn, i fagbevegelsen og i sivilsamfunnet for øvrig. Her i Norge støtter fagbevegelsen i stadig større grad opp om BDS, og politikere har fulgt opp med å nominere BDS-bevegelsen til Nobels fredspris. Dette bidrar sterkt til å sette Palestina og BDS på dagsordenen og legge tyngde bak BDS-bevegelsens krav om like rettigheter og frihet for palestinerne.

BDS-bevegelsens gjennomslagskraft kommer tydelig til uttrykk i Israels reaksjon mot bevegelsen og deres økende ressursbruk for å stanse den. Israel har innført lover som nekter støttespillere av BDS innreise til Israel og Palestina, og har svartelistet organisasjoner og enkeltpersoner som har politiske meninger Israel ikke liker.

Dette er et angrep på ytringsfriheten og organisasjonsfriheten til norske borgere og en ytterligere isolering av det palestinske folk som blir marginalisert og usynliggjort.

Palestinakomiteen i Norge krever:

  • At regjeringen verner om ytrings- og organisasjonsfriheten til norske borgere og sivilsamfunn, også når det kommer til BDS-kampanjen.
  • At regjeringen legger press på Israel inntil norske borgere kan reise til Palestina uten å risikere trakassering, fengsling og deportasjon på bakgrunn av sin støtte til BDS og grunnleggende menneskerettigheter for palestinere.
  • At regjeringen protesterer mot at Israel hindrer kontakt mellom norske sivilsamfunnsaktører og palestinere.

 

 

 

 

Publisert: 22. mars 2018