Ressurser

Opprop mot akademisk og kulturelt samarbeid med staten Israel

AKULBI – Samordningskomiteen for akademisk og kulturell boikott av staten Israel – er etablert for å følge opp boikott av akademiske og kulturelle institusjoner i Israel.
Signér AKULBIs opprop        Alle kan skrive under, uansett yrke eller bakgrunn.

Hvorfor skal vi boikotte Israels akademia og kulturinstitusjoner?
Last ned pamfletter og hefte:
Akademisk
Kultur
Boikotthefte med kart (36 sider)

Opprop mot universitetssamarbeid med Israel om petroleumsteknologi

Støtt AKULBIs opprop mot universitetssamarbeid med Israel om petroleumsteknologi

Last ned løpeseddel med oversikt over de første underskriverne:  Norsk     Engelsk

Det israelske gasseventyret og Norge som den gode fe. Hvorfor Norge bør si nei til å støtte Israels gassutvinning. Av Peder Martin Lysestøl. (pdf 16 sider)

Opprop:
Boikott den israelske dansegruppa Batsheva sine forestillinger i Norge

Verden over har Batshevas forestillinger blitt møtt med protester. De er finansiert som en del av kampanjen «Brand Israel». For dette får Batsheva ekstra støtte fra Utenriksdepartementet til utenlandsturnéer. Om ikke Batsheva og andre kulturgrupper opptrer i de ulovlige koloniene på Vestbredden skal de etter den Israelske regjeringas nye politikk få alvorlige kutt i pengestøtten.

Det palestinske sivilsamfunnet ber oss om å boikotte Batsheva og andre kulturambassadører for staten Israel, til landet følger folkeretten og respekterer FNs resolusjoner.

Da Batsheva opptrådte i Bærum kulturhus 11. og 12. november 2016 fikk publikum dette oppropet.
Organisasjonene som støttet oppropet fikk denne bakgrunnsinformasjonen.

Akademisk og kulturell boikott internasjonalt

Palestina: https://bdsmovement.net/pacbi
Storbritannia: http://www.bricup.org.UK
Frankrike: http://www.aurdip.org
Spania: http://pebai.wordpress.com
Italia: http://bdsitalia.org/
USA: http://www.usacbi.org