E-hefte: Hvorfor boikotte Israels universiteter og kulturinstitusjoner?

Boikotten gjelder ikke personer, men forsknings- og kultursamarbeid med israelske universiteter, forskningsinstitusjoner, kunst- og kulturinstitusjoner. Den rammer bare enkeltpersoner når de opptrer som representanter for slike institusjoner. Boikotten gjelder også idrett.

Copyright: AKULBI, 2018.
Redaktører: Berit Aaker og Kirsti Aarseth.
Redaksjonen ble avsluttet mars 2018, men oppdatering vil skje løpende.

AKULBI, Samordningskomiteen for akademisk og kulturell boikott av Israel, ble opprettet i 2011. Komiteen er et utvalg i Palestinakomiteen i Norge.

Introduksjon

Del 1: Hva går akademisk og kulturell boikott egentlig ut på? Er boikott og dialog en motsetning? Hvilke krav stiller det palestinske samfunnet og den internasjonale BDS-bevegelsen til Israel? Oppfordringen fra det palestinske sivilsamfunnet fra 2004 og 2005 ble fulgt opp i et felles opprop fra norske akademikere, kunstnere og idrettsfolk i 2010.

Del 2: Hvorfor akkurat Israel? Israel er ikke den eneste staten som begår menneskerettighetsbrudd, men landets sionistiske ideologi betyr apartheid og fordrivelse av palestinerne. Verdens stater lar være å sanksjonere Israels mange brudd på folkeretten og menneskerettighetene, og år med forhandlinger har ikke gitt en rettferdig løsning for palestinerne. Boikott er en ikke-voldelig metode for å legge press på Israel.

Del 3: Hvorfor akademisk boikott? Israels akademiske elite har spilt en avgjørende rolle i å utvikle skiftende regjeringers politikk og rettferdiggjøre den. Universitetene er nært tilknyttet militærindustrien. De protesterer heller ikke på hindringene palestinske universiteter utsettes for.  Framstående, internasjonale akademikere, akademiske foreninger og universiteter har protestert på behandlingen av palestinsk akademia.

Del 4: Hvorfor kulturell boikott? Kultur er ikke politisk nøytralt. Hvordan brukes kultur som et instrument for å normalisere en okkupasjon som har vart i over 50 år? Hvilke grep tas for å skjule palestinernes identitet og historie? Hvorfor velger stadig flere artister og kunstnere ikke å opptre i Israel, til tross for hets og anklager om antisemittisme?

Del 5: Hvordan stiller Norge seg til akademisk og kulturell boikott av staten Israel? Til tross for at Oslo-avtalen fra 1993 i stor grad har gjort situasjonen for palestinerne verre, fortsetter norske regjeringer å støtte opp under en fredsprosess som har brutt sammen og den går eksplisitt mot boikott.  Det norske oljefondet er det europeiske pensjonsfondet som investerer mest i ulovlige bosettinger på Vestbredden, 5.2 milliarder euro av totalt 7.5 milliarder euro. Regjeringa oppmuntrer til samarbeid om forskning og utvikling, selv om det er dokumentert at Norge har forskningssamarbeid med israelske firma og myndigheter som er involvert i okkupasjonen. Hvorfor gir Norge Israel immunitet når det gjelder folkerettsbrudd? Og på hvilken måte protesterer og reagerer den norske solidaritetsbevegelsen?

Del 6: Hvordan angriper Israel BDS-bevegelsen? Gjennom lovverk som begrenser ytringsfrihet og innreise, både til Israel og Palestina, og gjennom samarbeid med regjeringer internasjonalt, stemples kritikk av Israel og boikott som antisemittisme og kriminell. Departementet for strategiske saker fikk i 2016 over tre ganger så store bevilgninger som utenriksdepartementet, penger som blant annet brukes til internasjonale advokatfirma som saksøker BDS-aktivister. Organisasjoner og politiske partier i flere land slår ring om ytrings- og organisasjonsfriheten, når det gjelder retten til å kritisere Israels okkupasjonspolitikk.

Del 7: Argumenter mot boikott – og svar på ofte stilte spørsmål.

Del 8: Kapitlet gir oversikt over bakgrunnslitteratur, kilder på nett, eksempler på brev til artister og organisasjoner om boikott, oversiktskart og fakta på bakken om Israel og Palestina.

_____________________

E-hefte 18.02.19 – Hvorfor boikotte Israels universiteter og kulturinstitusjoner (last ned pdf/tekstversjon)