Om AKULBI

Samordningskomiteen for akademisk og kulturell boikott av staten Israel – AKULBI – har ansvar for å lede og utvikle Palestinakomiteens arbeid med akademisk og kulturell boikott av staten Israel. AKULBI arbeider sjølstendig innenfor dette området i samråd med landsstyret og arbeidsutvalget i Palestinakomiteen.

«Opprop for akademisk og kulturell boikott av staten Israel» fra 2010 danner det politiske grunnlaget for AKULBIs og Palestinakomiteens arbeid med akademisk og kulturell boikott.

Klikk HER for å lese oppropet! 

1. juli 2018 gikk AKULBI inn i Palestinakomiteen som et fast utvalg.
Les mer om aktivitetene her: akulbi.no
Kontakt: leder@akulbi.net      Kirsti Aarseth mobil 976 89 479