Verden må få vite hva som foregår i Hebron – TIPH-rapportene må offentliggjøres!

Uttalelse fra landsstyremøtet i Palestinakomiteen i Norge, 15. – 17. mars

Den israelske avisa Haaretz offentliggjorde før jul en omfattende rapport skrevet av TIPH, (Temporary International Presence in Hebron) som dokumenterer alvorlige overgrep mot den palestinske befolkningen i Hebron. Rapporten er basert på 20 års arbeid og 40.000 rapporterte hendelser. Den slår fast at menneskerettighetene brytes på flere områder og at palestinernes situasjon stadig har blitt verre.

Som en direkte følge av offentliggjøringen av rapporten har Israels statsminister Benjamin Netanyahu nektet å forlenge TIPHs mandat. Verden skal ikke få vite hva som foregår i Hebron.

TIPH skulle bidra til å sikre like rettigheter for den palestinske befolkningen i Hebron. TIPH har rapportert til sine hjemland og til israelske og palestinske myndigheter. Alle rapporter har blitt holdt hemmelige.

TIPH var en del av Osloavtalen, og det er skammelig at norske myndigheter ikke har reagert med annet enn beklagelser på Netanyahus beslutning.

1.Vi krever at all dokumentasjon fra TIPH må offentliggjøres. Alle norske observatører må løses fra taushetsplikten. Norske myndigheter må stille Israel til ansvar for dokumenterte brudd på menneskerettighetene.

2. Vi støtter de palestinske selvstyremyndighetenes krav om at fredsstyrker fra FN utstasjoneres i Øst-Jerusalem, Hebron og andre steder på Vestbredden. I motsetning til TIPH-observatørene må de ha rapporteringsplikt til det internasjonale samfunn.

3. Regjeringen må støtte det palestinske sivilsamfunnets etablering av egne observatører i Hebron.

Publisert: 21. mars 2019