Vi søker ny koordinator for solidaritetsarbeidet i Libanon

Vår prosjektkoordinator for solidaritetsarbeidet i Libanon, Elisabet Sausjord, går av etter 21 år, og vi søker hennes etterfølger. Er det deg vi er på utkikk etter?

Hovedoppgaven er å følge opp og ha ansvar for solidaritetsprosjektet vi har med den Palestinske Kvinneunionen i Rashedieh, Libanon.

  • Vervet er ubetalt.
  • Søkere må være medlem av Palestinakomiteen.
  • Prosjektkoordinator blir automatisk medlem av Solidaritetsutvalget, og må påregne minimum et møte i måneden, samt en del rapportering.
  • Prosjektkoordinator er sentral i utvelgelse av søkere til solidaritetsprosjektet i Rashedieh etter fastlagte rutiner.
  • Prosjektkoordinator må ha en svært høy grad av tilgjengelighet, spesielt i periodene vi har solidaritetsarbeidere i Rashedieh.
  • Prosjektkoordinator må påregne å reise til Libanon i alle fall en gang årlig.
  • Solidaritetsutvalget intervjuer og innstiller søkere til vervet, men sentralstyret i Palestinakomiteen står for den endelige avgjørelsen.

Praktiske spørsmål vedrørende vervet stilles til Elisabet Sausjord

Søknad sendes til Nasjonal koordinator: Morten Sortodden

Publisert: 24. september 2021