Video: Hopp av apartheidtoget!

Et bredt spekter av forbund og fagforeninger i LO har stilt seg bak kravet om at Norske tog må avvise anbud fra CAF – et spansk togselskap som bidrar til den ulovlige okkupasjonen av Palestina.

Tillitsvalgte og medlemmer var nylig samlet til en fanemarkering utenfor kontorene til Norske tog der vi fikk høre appeller fra Marianne Ravnanger Nilsen fra Norsk Jernbaneforbund, Brit Riise Fredheim fra LO i Oslo og Line Khateeb, leder for Palestinakomiteen.

Norge inntok nylig sin plass i FNs sikkerhetsråd etter flere år med kampanje- og lobbyvirksomhet. Bærebjelkene i den norske Sikkerhetsråd-kampanjen var å sikre respekt for menneskerettigheter og folkeretten.

Dersom Norske tog skulle velge CAF eller Alstom Transport som leverandører for nye lokaltog vitner det om en manglende samstemthet i norsk utenriks- og handelspolitikk. Det vitner også om manglende samsvar mellom det norske myndigheter sier, og det de gjør.

Vi krever at Norske tog, som er heleid av staten, avstår fra å inngå kontrakt med CAF, så lenge de er involvert i aktiviteter som bidrar til folke- og menneskerettsbrudd i Palestina.

Norge må ikke bidra til brudd på folkeretten i Palestina!
Bli med og signer oppropet her!

Fanemarkering utenfor kontoret til Norske tog 17. juni 2021
Bli med og signer oppropet
Publisert: 19. juni 2021