Virkelighetsfornektende politikk fra Norge

av Line Khateeb, leder av Palestinakomiteen i Norge.
En kortere versjon ble publisert i Aftenposten, 3. mai 2021.

Først publisert i Aftenposten 3. mai 2021.

6.8.millioner israelske jøder og 6,8 millioner palestinere bor mellom Middelhavet og Jordanelven. Mens den israelske, jødiske befolkningen lever fritt og med fulle rettigheter blir palestinerne, under de samme myndighetene, utsatt for diskriminering og forfølgelse. Nå er det slått fast en gang for alle hva denne politikken kan kalles. Dens rette navn er apartheid.

Det er det ikke bare vi i Palestinakomiteen som mener. Den anerkjente internasjonale organisasjonen Human Rights Watch (HRW) har nylig publisert en grundig rapport som tar for seg den systematiske forskjellsbehandlingen og diskrimineringen av palestinere i forhold til israelske jøder, om de er bor på Vestbredden, Gazastripen, Øst-Jerusalem eller inne i Israel. HRW peker på de langvarige konsekvensene av det israelske styret og at realiteten på bakken, med forfølgelse og apartheid er blitt den nye normalen.

I mars ble 58 hus og bygninger eid av palestinere ødelagt eller overtatt av israelske myndigheter. 81 personer, inkludert 42 barn mistet hjemmene sine. Seksten av de ødelagte bygningene var finansiert og bygget som humanitær bistand. HRW anbefaler i sin rapport en egen FN-utsending som ser på Israels forfølgelse og apartheid med mandat til å mobilisere internasjonal handling.

Derfor er det noe dypt virkelighetsfornektende at norske myndigheter stadig gjentar at politikken ovenfor Israel og Palestina ligger fast. Man kan ikke være nøytral på et tog i full fart. Realiteten er at situasjonen på bakken i Palestina har endret seg drastisk. Palestinakomiteen i Norge ber norske myndigheter sørge for at alle typer avtaler, handel og samarbeid med Israel må gjennomgås nøye slik at vi ikke bidrar til apartheid og menneskerettsbrudd.

Det blir symbolsk at Norge i FNs sikkerhetsråd fordømmer koloniseringen av palestinsk land på Vestbredden og i Øst-Jerusalem, Israels brudd på folkeretten og fordrivelsen av palestinere fra hjemmene sine, som i landsbyen Khan Al-Ahmar.

For samtidig har Solberg-regjeringen økt handelen med Israel og har et uttalt mål om nærere samarbeid med det som nå ikke kan kalles noe annet enn et moderne Apartheid-regimet. Så lenge det ikke får konsekvenser å bryte internasjonal lov, hvorfor da slutte? Fordømmelser som ikke følges opp med handling vil ikke stanse israelske myndigheter fra å kaste ut hundrevis av palestinere, som varslet, fra Øst-Jerusalem i år.

Det legges mye ansvar på palestinere om å komme til forhandlingsbordet og møte okkupanten, uten at maktforholdene blir tatt i betraktning. Ingen ville vel krevet at den 12 år gamle jenten i Gaza skal forhandle med soldaten som har sendt raketter mot skolen hennes? Likevel forventes det at et folk som har vært okkupert i 54 år, som ikke har kontroll over egne grenser, egen valuta eller maktapparat skal stille til forhandlinger med verdens 5. mektigste militærstat uten garantier for at deres grunnleggende rettigheter blir ivaretatt.

Human Rights Watch konkludere med at Israel forsøker å kontrollere mest mulig palestinsk jord ved å bosette egen jødisk befolkning på okkupert land og bygge veier og infrastruktur forbeholdt dem. Samtidig forhindres palestinere grunnleggende rettigheter og byggetillatelser. Første kvartal i år har totalt 450 mennesker mistet hjemmene sine, 246 av disse er barn.[1]

Undertrykkelsen er mest alvorlig i de okkuperte områdene, men forekommer også ovenfor den palestinske befolkningen inne i Israel. Den 12 år gamle jenten i Gaza har vokst opp under en blokade og opplevd tre kriger. Hun kan ikke vente på en fredsprosess som ikke blir noe av. Nelson Mandela, Desmond Tutu og palestinerne selv har lenge sett at Israels behandling av palestinerne er apartheid. At organisasjoner som B´tselem og HRW nå kommer etter, med grundige redegjørelser for sine analyser, bør rokke ved norske holdninger til okkupasjonsmakten. I møte med moderne apartheid holder det ikke med dagens politiske kurs.


[1] https://www.ochaopt.org/content/west-bank-demolitions-and-displacement-march-2021

Publisert: 4. mai 2021