Saksøker det israelske militæret for krigsforbrytelser

Tekst: Eddie Whyte
 Illustrasjon: Carlos Latuff

Den palestinske Ziada-familien saksøker det israelske militæret for krigsforbrytelser, i en nederlandsk domstol. De håper på en rettsavgjørelse som skaper presedens og forhåpentligvis hindrer ytterligere israelske krigsforbrytelser mot palestinere.

Jeg traff Saad Ziada for første gang i Gaza i 2012 da jeg besøkte Palestina som en del av en delegasjon fra Fagforbundet, Norges største arbeidstakerorganisasjon, og Norsk Folkehjelp. På den tiden var Saad en ledende representant for Union of Agricultural Work Committees (UAWC) som organiserer palestinske bønder, landbruksarbeidere og fiskere.

FN: GAZA BLIR ULEVELIG I 2019

Syv år senere gjør han fortsatt det samme hederlige arbeidet under stadig vanskeligere forhold. 1,9 millioner palestinere lever innestengt bak blokaden av Gaza, vannet er udrikkelig, området har strøm et par timer hver dag, urenset kloakk pumpes rett ut i sjøen, helsetilbudet blir stadig dårligere, sykehus er tvunget til å stenge, arbeidsledigheten blant ungdommer er hele 60 prosent og FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA) frykter matmangel som følge av USAs ny utenrikspolitikk og kutt i økonomisk støtte.

FN har tidligere advart at Gaza vil bli «ulevelig» innen 2020 dersom den israelske blokaden ikke blir opphevet. Det betyr neste år. Tenk på det. Neste år!

Den 20. juli 2014 ble Ziada-familiens hjem i Bureij-flyktningleir i Gaza bombet av israelske militærstyrker under den såkalte Operation Protective Edge. Det var et målrettet angrep som reduserte den treetasjers bygningen til ruiner i løpet av sekunder. Blant de døde lå Saad Ziadas mor, tre brødre, svigerinne og hans 12 år gamle nevø.

Seks medlemmer fra tre generasjoner i Ziada-familien ble drept da Israel bombet huset deres 20. juli 2014.

Over 2 000 palestinerne ble drept av det israelske militæret (IDF) under det 51 dager lange dødelige angrepet på Gaza. De aller fleste var sivile, og over 500 var barn under 18 år. Over 11.000 palestinere ble skadet, de fleste kvinner og barn.

FNs menneskerettighetsråds uavhengige undersøkelse fant bevis på det som ble kalt massive og systematiske krigsforbrytelser og mente at strategien var godkjent på høyeste nivå i den israelske regjeringen.

LES OGSÅ : – Sterke bevis for at Israel begikk krigsforbrytelser, sier Amnesty

Et par måneder senere tok Ziadas bror, Ismail, kontakt med Liesbeth Zegveld, en fremtredende nederlandsk advokat, som spesialiserer seg på støtte til ofre for krigsforbrytelser og menneskerettighetsbrudd. Ismail Ziada, som etter flere år i Nederland hadde blitt nederlandsk statsborger, ønsket å sørge for at den israelske regjeringen ble holdt ansvarlig for de brutale drapene i Gaza som mange anser som krigsforbrytelser.

ØNSKER EN RETTSAVGJØRELSE SOM KAN SKAPE PRESEDENS

Ziadas opprinnelige tanke var å reise en straffesak i den internasjonale domstolen. Denne ideen ble imidlertid forkastet nesten umiddelbart, da advokatens erfaring tilsa at det var svært lite sannsynlig at de ville nå frem. Nederlands rettsapparat åpner derimot for sivile saker for nederlandske statsborgere som ikke kan oppnå rettferdighet i det landet der forbrytelsene ble begått.

Til å begynne med var Ziada skeptisk til en sivil sak. Økonomisk kompensasjon ville aldri kunne erstatte tapet av hans nærmeste. Etter et familieråd ble de likevel enige om å forfølge saken.

Målet er en rettsavgjørelse som skaper presedens som kan være til nytte for andre ofre, og forhåpentligvis hindre ytterligere israelske krigsforbrytelser mot palestinerne i Gaza.

Ismail er familiens talsmann i saken og understreker at saken ikke blir tatt for personlig gevinst. Skulle familien lykkes, vil eventuelle kompensasjoner bli viet til et spesielt etablert fond for palestinske ofre for krigsforbrytelse generelt og barn spesielt.

Saken fortsetter under bildet.

Artikkelforfatter Eddie Whyte og Saad Ziada sammen i Gaza i 2012.

Benny Gantz, øverstkommanderende i IDF, og Amir Eshel, fra luftvåpenet, har blitt anklaget. Begge har pensjonert seg, og Gantz har nylig stiftet et nytt politisk parti som nå utfordrer statsminister Netanyahus Likudparti som landets største parti.  I en ny, skremmende kampanjefilm for partiet skryter Gantz av å ha «bombet Gaza tilbake til steinalderen».

Ingen forventet at noen av de israelske militære lederne ville svare, og man trodde derfor at rettssaken måtte finne sted uten deres nærvær. Men like før svarfristen utløp, utnevnte de israelske offiserene en advokat til å representere dem.

Mens Ziada-saken fokuserer på at bombingen av familiens hjem er ulovlig og en krigsforbrytelse i henhold til folkeretten, har de tiltalte utelukkende svart med en påstand om rett til immunitet, samtidig som de ironisk nok påstår at domstolen ikke har jurisdiksjon siden Ismail Ziada vil ha tilgang til rettferdighet i Israel.

Den nylige israelske rettsavgjørelsen mot den palestinske legen Izzeldin Abuelaish, som reiste sak mot den israelske staten for drapet på tre av sine døtre i bombingen av Gaza i 2009, er bevis på – om det trengs – at dette absolutt ikke er tilfelle. Menneskerettighetsgrupper har tidligere dokumentert Israels manglende vilje til å undersøke påstander om krigsforbrytelser og andre alvorlige brudd på folkeretten under overgrepene mot Gaza.

Høringen finner sted i andre kvartal 2019 – da skal retten faktisk vurdere saken for første gang. Dersom resultatet er positivt for familien, er det forventet at de israelske militære tiltalte vil forfølge saken til den nederlandske høyesterett, noe som kan ta flere år og betydelige økonomiske ressurser.

Ziada-familien har så langt brukt personlige midler og bidrag fra venner til å forfølge saken på vegne av alle ofrene for israelske krigsforbrytelser. En gruppe fagforenings- og menneskerettighetsaktivister har startet en innsamlingsaksjon til støtte for familien. Hvis du er interessert i å bidra, kan du leser mer her: https://palestinejusticecampaign.wordpress.com/ 

Publisert: 25. januar 2019