Om AKULBI

Samordningskomiteen for akademisk og kulturell boikott av staten Israel – AKULBI – ble opprettet på dette grunnlaget:

I 2004 oppfordret palestinere og den internasjonale boikottkampanjen til boikott også av kultur og akademia finansiert av staten Israel. Rundt 180 palestinske organisasjoner står i dag bak kravet om en slik boikott. I Norge ble kravet reist i 2010, ved et felles opprop fra akademikere, kunstnere og idrettsfolk. I tillegg til de første 100 initiativtakerne har oppropet i dag nær 1400 underskrivere, fra alle yrkesgrupper.

Støtt oppropet du også!

Vårt hovedgrunnlag er:

  • Den israelske staten nekter palestinerne grunnleggende menneske- rettigheter.
  • Til tross for brudd på internasjonal lov går Israel fri for internasjonale sanksjoner.
  • Israelske universiteter, forskningsmiljøer og kulturelle institusjoner spiller en nøkkelrolle i okkupasjonspolitikken, og norsk samarbeid med disse institusjonene bidrar til å legitimere Israels politikk.
  • De forskerne, studentene, kunstnerne og kulturarbeiderne i Israel som forsøker å motarbeide okkupasjons- og undertrykkingspolitikken, trenger internasjonal støtte.

Derfor oppfordrer vi til å avstå fra akademisk og kulturelt samarbeid med staten Israel, som for eksempel:

  • Samarbeid med Israels universiteter, forskningsinstitusjoner, kunst- og kulturinstitusjoner.
  • Utveksling av gjesteforskere, forelesere, utstillere og artister med disse institusjonene.
  • Deltakelse på vitenskapelige konferanser og kulturelle arrangementer i Israel i samarbeid med slike institusjoner.

Vi oppfordrer samtidig til å samarbeide med og støtte organisasjoner og enkeltpersoner i Israel som arbeider mot okkupasjonen og krenkelsen av palestinernes menneskerettigheter.

Boikotten retter seg ikke mot enkeltpersoner, men mot institusjoner som universiteter, teatre og offentlig finansierte kulturarrangementer.

Israelske universiteter, forskningsmiljøer og kulturinstitusjoner spiller en nøkkelrolle i okkupasjonen. Utstrakt samarbeid mellom staten Israel og Vesten på disse feltene bidrar til å legitimere dette. Derfor er akademisk og kulturell boikott viktig – og den virker!

Kontakt oss

Vil du delta i arbeidet? Ta kontakt: leder@akulbi.net
Post: AKULBI, c/o Palestinakomiteen, Frivillighetshuset, Kolstadgata 1, 0652 Oslo

Styret i 2017-18

Leder: Øystein Grønning
Nestleder: Kirsti Aarseth
Kasserer: Tore Sivertsen
Styremedlemmer: Vanja Alling, Jonas Iversen