Solidaritetsarbeid i Palestina og Libanon

Palestinakomiteen har sendt solidaritetsarbeidere til Midtøsten siden 1976. Solidaritetsarbeidet vårt skiller seg fra humanitær hjelp ved at vi tar standpunkt i konflikten, støtter deres frigjøringskamp og at det vi gjør er på palestinernes premisser.

Solidaritetsarbeidet er tosidig på den måten at det skal være til nytte i Palestina/Libanon, samtidig som solidaritetsarbeideren skal drive solidaritetsarbeid når han eller hun kommer hjem til Norge. Vi forventer derfor at solidaritetsarbeideren ved hjemkomst tar del i palestinaarbeidet, for eksempel ved leserinnlegg i avisene, foredrag eller ved deltakelse i Palestinakomiteens arbeid.

Solidaritetsarbeidet er ulønnet. Til gjengjeld vil solidaritetsarbeideren få en unik innsikt i palestinsk kultur og samfunnsliv, men også se skyggesiden ved på nært hold å oppleve hvordan det er å være palestiner i et okkupert land eller flyktning. Du kan lese mer om dette under Bli solidaritetsarbeider!

Solidaritetsarbeidet startet som helse- og kriseteam blant flyktninger i Libanon. Etter hvert gikk Palestinakomiteen over til å sende ungdommer til solidaritetsarbeidet. Det har kun i begrenset grad blitt sendt kriseteam de siste årene. Fortsatt ønsker Palestinakomiteen å støtte de palestinske flyktningene i Libanon, fordi disse har blitt tilsidesatt og glemt etter Oslo-avtalen og lever med mange restriksjoner.

Les også historien til Palestinakomiteens Kriseteam (1981-2007).

Prosjektene våre i Palestina og Libanon

Palestinakomiteen har nå tre samarbeidsprosjekter – to i Libanon og ett i Palestina:

Fra 2001 har vi sendt solidaritetsarbeidere til flyktningeleiren Rashedieh i Sør-Libanon Her samarbeider vi med Den palestinske Kvinneunionen, GUPW. Se mer om dette under Rashedieh, Libanon.

Vi deltar også i et representativt fadderbarnprogram sammen med Beit Atfal Assomoud, Libanon. Midler fra vår innsamling går til prosjekter for barn og ungdom i to flyktningeleirer.  Les mer om fadderordningen her.

Siden 2007 har vi sendt solidaritetsarbeidere til Palestina, på Vestbredden. For tiden har vi et samarbeidsprosjekt som finner sted i landsbyen Jayyous nord på Vestbredden.
Les mer her.

Den vesentlige støtten til alt arbeidet vårt kommer fra enkeltpersoner. Derfor er støtten din uunnværlig!

Kontonummer for støtte til solidaritetsarbeidet:
0532 55 41263

Det er også mulig å bli fast giver.