Les flere artikler »
Aktuelt

Boikott Eurovision 2019

Les mer om kampanjen og se listen over artister som støtter oppropet.

Utvalgene

Boikottutvalget

Boikottkampanjer, Apartheidfrie soner, liste over varer og selskaper du bør boikotte.

Solidaritetsutvalget

Vårt solidaritetsarbeid i Midtøsten.

Faglig utvalg

Solidaritetsarbeid rettet inn mot fagbevegelsen.

Kunstnerutvalget

Arbeider for tettere samarbeid mellom norske og palestinske kunstnere m.m.

Sosiale medier