Les flere artikler »
Aktuelt

Boikott Eurovision 2019

Les mer om kampanjen og se listen over artister som støtter oppropet.

Utvalgene

BDS-utvalget

Boikottkampanjer, Apartheidfrie soner, liste over varer og selskaper du bør boikotte.

Solidaritetsutvalget

Vårt solidaritetsarbeid i Midtøsten.

Faglig utvalg

Solidaritetsarbeid rettet inn mot fagbevegelsen.

Kunstnerutvalget

Arbeider for tettere samarbeid mellom norske og palestinske kunstnere m.m.

Sosiale medier