« Tilbake til Lokallagene

Ringerike

Beskrivelse:

Leder for Palestinakomiteen på Ringerike er
Sverre Johnsrud
E-post sjohnsru@online.no
Mobil: 906 01 189

Øvrige styremedlemmer:

Nestleder
: Karl Petter Endrerud karl-petter.endrerud@bfk.no
Sekretær: Einar Zwaig, zwaig@online.no
Kasserer: Kari Bakken, kari.bakken@klp.no
Anne Rønningsbakk, anne.ronningsbakk@nr1trykk.no
Audun Hovda
Førstevara: Magnus Langstrand
Andrevara: Sakher Hasan

Valgkomité: Ole Jacob Løland (leder), Guro Dæhlen, Leila Khalayli
Revisor: Anne-Berit Tuft

 Tidligere aktiviteter i Ringerike

Lokallagene

« Tilbake til Lokallagene

Ringerike

Beskrivelse:

Leder for Palestinakomiteen på Ringerike er
Sverre Johnsrud
E-post sjohnsru@online.no
Mobil: 906 01 189

Øvrige styremedlemmer:

Nestleder
: Karl Petter Endrerud karl-petter.endrerud@bfk.no
Sekretær: Einar Zwaig, zwaig@online.no
Kasserer: Kari Bakken, kari.bakken@klp.no
Anne Rønningsbakk, anne.ronningsbakk@nr1trykk.no
Audun Hovda
Førstevara: Magnus Langstrand
Andrevara: Sakher Hasan

Valgkomité: Ole Jacob Løland (leder), Guro Dæhlen, Leila Khalayli
Revisor: Anne-Berit Tuft