Årsmøte i Palestinakomiteen i Ringerike

Styret i Palestinakomiteen Ringerike ønsker alle sine medlemmer velkommen til årsmøte.

Tid: Tirsdag 28. mars 2017, kl. 18.00

Sted: Kontorene til PPOT Ringerike/Hole
Hønefoss videregående skole

Dagsorden:

  1. Godkjenning av innkalling. Valg av møteleder, referent og to personer til å underskrive protokollen.
  2. Årsberetning 2016.
  3. Regnskap 2016.- Budsjettforslag 2017.
  4. Valg.
  5. Valg av revisor – valgkomite.
  6. Innkommende saker.

Saker til årsmøte meldes leder innen torsdag 23 mars. Bruk epost sjohnsru@online.no.

Beretning og regnskap vil være tilgjengelig fra torsdag 23 mars.

Det blir enkel servering.

 

For styret

Sverre Johnsrud, leder