Bli medlem!

Vil du bli med å støtte arbeidet for palestinernes frihet og rettferdighet? Meld deg inn i Palestinakomiteen! Du betaler kr 100 det første året.

Hvorfor bli medlem av Palestinakomiteen? 

Som medlem av Palestinakomiteen støtter du vårt arbeid med å påvirke den norske opinionen og informere politikerne om palestinernes situasjon.

Jo flere medlemmer vi er, jo bedre blir vi hørt! 

Som medlem støtter du også vårt solidaritetsarbeid i Palestina og palestinske flyktningeleirer i Libanon. Vi driver praktisk solidaritetsarbeid ved å følge palestinernes oppfordring om sanksjoner mot Israel, og vi sender solidaritetsarbeidere  til Libanon og Palestina. Les mer om oss her. Vi har lokallag i alle de store byene og i flere tettsteder.
Finn ditt lokallag her, og bidra i arbeidet!

Medlemskontingenten er vårt viktigste økonomiske fundament, men enda viktigere er den politiske tyngden mange medlemmer gir oss. Du teller! Bli medlem!

BLI MEDLEM – DU BETALER KR 100 DET FØRSTE ÅRET*

Medlemskap innmeldt etter 1. oktober gjelder ut året og neste år.

1) Meld deg inn ved å sende en SMS

Når du sender SMS til 2003 blir du trukket kr 100,- i kontingent for 2021. Bokstavene «O», «R» eller «U» avgjør hvilken kontingentsats du skal betale fra og med 2022.

  • Send Palkom O til 2003 for å melde deg inn med ordinær kontingent (500 kr)
  • Send Palkom R til 2003 for å melde seg inn med redusert kontingent (250 kr)
  • Send Palkom U til 2003 for deg som er ungdom under 19 år (100 kr)

2) Betal med KORT
Du kan melde deg inn og betale med kort. Klikk HER for å gjøre det.
NB: Du mottar ikke automatisk kvittering når du melder deg inn med kort.

3) Betal kontingenten med AVTALEGIROAVTALE
Avtalegiro sparer oss for mye arbeid. Det gjør det også lettere for deg å fornye medlemskapet. Automatisk trekk er synlig i din (nett)bank, og du kan stoppe trekket når du vil. Vi oppfordrer deg derfor til å betale kontingenten via avtalegiro. Tegn Avtale her!

*ETTER DET FØRSTE KONTINGENTÅRET ER MEDLEMSKONTINGENTEN:

  • Ordinær kontingent: kr 500
  • Redusert kontingent (student, pensjonist, arbeidsledig, lavere inntekt): kr 250
  • Ungdom (fram til fylte 19 år): kr 100 i året.
  • Familiemedlemskap: Kr 500 for hovedmedlem, påfølgende 200 for hvert ekstra familiemedlem i samme husstand.

4) Du kan også melde deg inn ved å fylle ut skjemaet under. Du får tilsendt giro på kr 100 i posten.

Medlemsbladet Fritt Palestina
For å kunne sende deg relevant informasjon som nyhetsbrev og invitasjoner til arrangementer, vil Palestinakomiteen i Norge lagre dine persondata. Dette inkluderer ditt navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Vi vil ikke bruke dine persondata til andre formål, og vil beskytte dataene mot uautorisert tilgang og bruk. Du kan trekke tilbake ditt samtykke når som helst ved å sende en epost til post@palestinakomiteen.no

Slik behandler vi dine persondata: Palestinakomiteens personvernerklæring.