Bli medlem!

Vil du bli med å støtte arbeidet for palestinernes frihet og rettferdighet? Meld deg inn i Palestinakomiteen! Du betaler kr 100 det første året

Hvorfor bli medlem av Palestinakomiteen? 

Som medlem av Palestinakomiteen støtter du vårt arbeid med å påvirke den norske opinionen og informere politikerne om palestinernes situasjon.

Jo flere medlemmer vi er, jo bedre blir vi hørt! 

Som medlem støtter du også vårt solidaritetsarbeid i Palestina og palestinske flyktningeleirer i Libanon. Vi driver praktisk solidaritetsarbeid ved å følge palestinernes oppfordring om sanksjoner mot Israel, og vi sender solidaritetsarbeidere  til Libanon og Palestina. Les mer om oss her. Vi har lokallag i alle de store byene og i flere tettsteder.
Finn ditt lokallag her, og bidra i arbeidet!

Medlemskontingenten er vårt viktigste økonomiske fundament, men enda viktigere er den politiske tyngden mange medlemmer gir oss. Du teller! Bli medlem!

BLI MEDLEM – DU BETALER KR 100 DET FØRSTE ÅRET

Medlemskap innmeldt etter 1. oktober gjelder ut året og neste år.

Du melder deg inn slik – velg mellom tre alternativer (Vipps, kort eller avtalegiroavtale):

1) Du kan enkelt gjøre innmeldingen i VIPPS
Søk opp #111340 Palestinakomiteen i Norge i Vipps og følg instruksjonene. VIPPS, så er du medlem!

2) Betal med KORT
Du kan også melde deg inn og betale med kort. Klikk HER for å gjøre det.

3) Betal kontingenten med AVTALEGIROAVTALE
Avtalegiro sparer oss for mye arbeid. Det gjør det også lettere for deg å fornye medlemskapet. Automatisk trekk er synlig i din (nett)bank, og du kan stoppe trekket når du vil. Vi oppfordrer deg derfor til å betale kontingenten via avtalegiro. Tegn Avtale her!

ETTER DET FØRSTE KONTINGENTÅRET ER MEDLEMSKONTINGENTEN:

  • Ordinær kontingent: kr 500
  • Redusert kontingent (student, pensjonist, arbeidsledig, lavere inntekt): kr 250
  • Ungdom (fram til fylte 19 år): kr 100 i året.
  • Familiemedlemskap: Kr 500 for hovedmedlem, påfølgende 200 for hvert ekstra familiemedlem i samme husstand.

Slik behandler vi dine persondata: Palestinakomiteens personvernerklæring.