Utvalgene

Palestinakomiteen har ulike utvalg som jobber spesielt med et tema. Vi har fem faste utvalg, les mer om dem her:

BDS-utvalget

Kunst – og kulturutvalget

Faglig Utvalg

Solidaritetsutvalget 

AKULBI (Samordningskomiteen for akademisk og kulturell boikott av staten Israel)