Del 7 Medie- og informasjonsarbeid

Denne delen tar opp hva lokallaget kan gjøre for å bli mer synlig i den offentlige debatten, og hvordan vi på ulike måter kan få ut budskapet vårt og hvilke informasjonskanaler som kan brukes for å oppnå bestemte resultat.

Palestinakomiteen har utarbeidet en kommunikasjonsplan basert på arbeidsprogrammet (fås ved henvendelse til sekretariatet, post@palestinakomiteen.no. Planen strukturerer kommunikasjonsarbeidet vårt slik at det blir mer strategisk.

7.1 Hva vil vi formidle?

Palestinakomiteen skal være synlig i media for å kunne spre politikken vår, sette dagsorden og påvirke den offentlige opinionen. Organisasjonen får oppmerksomhet når vi har gode nyhetssaker og er i stand til å kommunisere disse. Det er derfor viktig å tenke gjennom informasjons- og mediearbeidet når lokallaget arrangerer møter eller har politiske utspill.

Selv om Palestinakomiteen sentralt bruker mange ressurser på å komme fram i media, vinner vi ikke opinionen uten aktivt mediearbeid fra lokallagene.

Når bør media kontaktes?

Media bør kontaktes når laget arbeider med noe som er interessant for flere enn dem som er medlemmer. Dette kan være:

  • Lokallaget har et forslag til politisk innspill f.eks til kommunestyret eller har vedtatt en uttalelse om aktuell sak
  • Det avholdes en demonstrasjon eller aksjon
  • En «kjent» person kommer for å holde foredrag, for eksempel noen fra ledelsen sentralt
  • Lokallaget har årsmøte og skal velge ny ledelse.
  • Lokallaget stiller opp på arrangement som 1. mai-tog eller landsmøte i Palestinakomiteen.

7.2 Tips for mediearbeid

Lag en plan – og følg den

Ta fram kalenderen og finn ut om det skjer ting framover som kan gjøre Palestina-saken aktuell. Hva kan man si i anledning 1. mai? Nakba-dagen 15. mai? Israelske varer i butikkene? Hva med kommunens innkjøp av varer og tjenester? Eventuelt investeringer i selskap på okkuperte områder? Er det fagforeninger og andre som støtter opp under våre hjertesaker? Eller er det hendelser i lokalmiljøet som støtter opp under Israels folkerettsbrudd? Er det foretak som har erklært seg som apartheidfri sone? Er det snart FN-dagen for det palestinske folket? Palestinakomiteens kommunikasjonsplan kan være et godt hjelpemiddel i planleggingen. Kan fås ved henvendelse til post@palestinakomiteen.no

Alle slike nyhetsknagger gjør det lettere å slippe til. Lag gjerne en plan for et halvt år framover, så så ligger presseideene klare og kan plukkes opp når de nærmer seg. Altfor ofte kommer man i ettertid og tenker at dette burde vi sagt noe om, men det ble ikke tid. En plan gjør også at man får kontroll på hovedinntrykket: Når folk har lest om lokallaget fem ganger i avisa, hva skal de tenke om oss og våre hjertesaker? Hvis man kun hopper på det som dukker opp eller venter til media ringer for kommentar, mister man fort kontroll på dette.

Tenk timing

Vær tidlig ute når du kontakter media, en uke før saken skal publiseres er en god regel. Da kan media legge det inn i planene sine og det blir lett å lage saken. Det kan ikke forventes at redaksjonen kaster seg rundt for å få til en sak med Palestinakomiteen. Det gjør de sjelden.

Når det gjelder å komme med raske utspill og kommentarer: Nyhetsuka går normalt sett fra mandag til torsdag, det er da det er mulig å få saken omtalt i flere medier, debatter i radio som oppfølging og så videre. Derfor er det best å kontakte media tidlig i uka: mandag er bra, fredag er veldig dårlig. Tidlig på dagen er også bedre enn utover ettermiddagen når journalistene stresser med å få noe ferdig før dødlinja.

Tenk bilde

Gi mediene mulighet til å ta bra bilder. Gjør intervju på originale steder, foran det saken handler om, ta med et bilde som visuelt forklarer hva det handler om. Alt annet enn et bilde i kontorstolen øker sjansen for at det bare blir en notis. Særlig på TV er bilder ekstremt viktig, uten bilder som gjør saken interessant, ingen sak.

Se for deg saken

Hvordan vil du at saken skal bli? Hva er din drømmeoverskrift? Hva bør stå i tittelen? Og viktigst: Hva kan du gjøre for at det blir sånn? Ved å gjøre dette finner du fort ut om saken kan presenteres på en tydelig og enkel måte – eller om den må jobbes videre med før den kan selges inn til media. Dette gjelder ikke bare papir-/ nettaviser: Hva skal bli sagt på radionyheten?

Pressemelding

Det er viktig å skrive pressemelding av to grunner:

  • Det er en anledning til å jobbe seg gjennom hva dere vil si og hvordan dere vil at saken skal se ut til slutt.
  • Det er lurt å ha noe å sende journalisten på epost etter at du har ringt og «solgt inn» saken.

Skriv pressemeldingen som en vanlig nyhetssak, med tittel, ingress og brødtekst. Legg inn kontaktinfo nederst. Skrive kort, dette skal kun gi en rask innføring i saken så journalisten blir interessert. En annen løsning er å skrive et pressenotat, hvor man oppsummerer de tre viktigste poengene kort. Journalister som jobber i seriøse medier liker ikke å føle at de skriver på oppdrag for kildene sine, de skal jo være nøytrale og balanserte. Derfor kan det være lurt å gi dem nok info til å selv bli interessert, men ikke så mye at de føler det som en bestilling på hvordan saken skal være.

Lag spissformuleringer

Spissformuleringer er en nøkkel til oppmerksomhet, og er med på å avgjøre hvor stort oppslaget blir. Jobb derfor mye med gode formuleringer som setter budskapet på spissen. Med gode spissformuleringer kan man styre overskriften i saken, og den er det viktig å ha kontroll på! Husk at spissformuleringer må være like politisk solide som de er fengende, siden de ofte er det eneste som mange folk husker etter å ha lest saken.

Forbered deg godt

Noen tror godt pressearbeid er medfødt. Det er feil. For de fleste som lykkes med mediearbeid, handler det om hardt arbeid. Derfor er det bare én ting å gjøre: Bruk tid på å utvikle gode formuleringer, forberede seg godt, sjekk alle fakta to ganger – og suksessen er på vei.

 

7.3 Leserbrev og nettdebatter

Å skrive leserbrev er en viktig del av en mediearbeidet fordi leserbrevene er populært stoff og en av de mest effektive metodene for å nå ut til folk. Folk setter pris på å få argumenter fra folk de kjenner. Også her gjelder de allmenngyldige kravene: Skriv klart og kortfattet, og bruk ikke fremmedord. Lesere legger ofte merke til hvem som signerer innlegget. Skriv gjerne under med flere navn og hvilket lokallag dere representerer. Det er en fin måte å vise fram laget og Palestinakomiteen på. Bruk all kunnskap som er i organisasjonen enten denne er fra medlemsbladet, et FB-innlegg eller artikler på nettsiden.

Mange debatter foregår på nettet og i sosiale medier, eller avisene har egne saker om Palestina og Israel. I slike sammenhenger bør laget bidra ved å stille spørsmål, kommentere eller komme med tilleggsinformasjon. Vær saklig. Unngå «krangling» med enkeltpersoner som helt klart har tatt side. Kom heller med informasjon og synspunkter som understreker viktigheten av palestinernes sak. Vær på offensiven, ikke i forsvar. Debatter meninger, ikke ta person.

7.4 Informasjon til medlemmene

I alt arbeidet med å være synlig og offensiv, er det lett å glemme informasjon til egne medlemmer. De aller fleste ønsker e-post eller nyhetsbrev fra lokallaget sitt med siste nytt om kampanjer og aksjoner, om møter og arrangementer, tidspunkt for neste stand, og tilbud om å bidra på aktiviteter eller i lokallaget.

HUSK: Ved utsendelse av e-post til medlemmene, skal e-post-adressene legges inn som blindkopi. Da skjules adressene for mottaker og personvernet knyttet til den enkeltes medlemsskapet i Palestinakomiteen ivaretas.

 

7.5 Lokallagets nettside

Nettside eller Facebook-side til lokallaget kan være en kilde for journalister til å finne nyheter fra Palestinakomiteen. Nettsidene og bruk av sosiale medier er samtidig et nyttig hjelpemiddel for å lette arbeidet til media.

På Palestinakomiteens nettside har alle lokallagene egne undersider (informasjonsside, sider for «Kommende» og «Tidligere aktiviteter»). Lokallagene er oppfordret til å administrere disse sidene selv fordi det er en god måte å informere medlemmene og omverdenen på hvem lokallaget er og hva de jobber med. 

Palestinakomiteen gir opplæring i publiseringsløsningen som er svært brukervennlig. Se «Veileder for bruk av nettsiden palestinakomiteen.no.

7.6 Håndtering av ekstraordinære hendelser

Den svært ustabile situasjonen i Palestina og Israel, gjør at det raskt kan komme brå og brutale skift over natten. I slike situasjoner bør lokallaget ha en plan for hvordan dette skal håndteres, hvordan medlemmene skal involveres og hvordan man følger opp alle som melder seg for å bidra med noe nyttig. Informasjon og kunnskap fra Palestinakomiteen er svært viktig i slike faser, og ofte helt nødvendig for at lokallaget skal kunne kommunisere slagkraftig både innad og utad. Blant annet vil det være viktig å diskutere gode tiltak, hva som er fakta i saken, hvilke ressurser man har til rådighet, og hvordan Palestinakomiteen skal opptre samlet. Les også Mobiliseringsplanen til Palestinakomiteen. Dette er en veileder for tiltak og ansvarsfordeling når konfliktsituasjoner oppstår og det må mobiliseres på kort varsel