AKULBI

Samordningskomiteen for akademisk og kulturell boikott av staten Israel – AKULBI – har ansvar for å lede og utvikle Palestinakomiteens arbeid med akademisk og kulturell boikott av staten Israel. AKULBI arbeider sjølstendig innenfor dette området i samråd med landsstyret og sentralstyret i Palestinakomiteen.

Styret i AKULBI valgt juni 2020: Øystein Grønning (leder), Tore Sivertsen (økonomi), Vanja Alling, Kirsti Anita Henriksen, Ebba Wergeland, Kirsti Aarseth.

Kontakt: leder@akulbi.net