En selvstendig palestinsk stat nå!

Uttalelse fra Landsstyremøtet 2. oktober 2010
Fredag 23. september leverte palestinerne en historisk søknad om palestinsk medlemskap i FN. Søknaden er av stor betydning fordi den kan styrke palestinernes posisjon i forhold til Israel. Palestinakomiteen i Norge støtter palestinerne i deres kamp for en selvstendig stat. En anerkjennelse fra FN vil være et skritt i riktig retning. Men det er ikke nok. I FN s vedtak fra 1947 ble palestinerne tildelt 43 prosent av det historiske Palestina.
Siden 1967 har ulike feilslåtte fredsinitiativ og forhandlinger gitt den israelske okkupasjonsmakta tid til å ekspandere kraftig på Vestbredden. Israel har nylig kunngjort at 1100 nye boliger skal bygges i Øst-Jerusalem. I 2011 sitter palestinerne igjen med 12 prosent av det historiske Palestina og et stadig fjernere håp om frihet.
Det var FN som i sin tid delte Palestina i to likeverdige stater. FN må nå ta ansvar for at palestinernes rettigheter sikres ved å anerkjenne Palestina som en egen stat og implementere tidligere vedtatte FN-resolusjoner. Resolusjon 242 (1967) sier at Israel må trekke seg ut av områdene de okkuperer. Resolusjon 194 (1948) gir de palestinske flyktningene rett til retur eller kompensasjon. Israel har fortsatt ikke gått inn i reelle forhandlinger om hvilke grenser landet vil akseptere. De har heller ikke etterlevd noen av FN-resolusjonene eller Den internasjonale domstolen i Haag (ICJ) sin fordømmelse av den ulovlige muren. Israel har ikke etterlevd de prinsippene og internasjonale konvensjoner de som medlem av FN har forpliktet seg til.
Norge og det øvrige verdenssamfunnet kan ikke lenger tillate at Israel stiller seg over internasjonal lov. Israels aggressive taktikk på bakken saboterer den vedtatte to-statsløsningen fra 1947. Verdenssamfunnet må nå forplikte seg til å støtte palestinerne. Det er på høy tid at det legges press på Israel gjennom konkrete sanksjoner.