Om Kairos-dokumentet: Boikott med dialog

Uttalelse fra Palestinakomiteens landsmøte 11.4.2010
Kairosdokumentet kan lastes ned HER.

Støtt de Palestinske kirkeledernes rop om hjelp,  tiden er kommet!
Vi ber den norske regjeringen følge oppfordrigen fra palestinske kirkesamfunn og andre palestinske organisasjoner om å trekke ut investeringene i Israel.   Det kreves et massivt press utenfra for å stille Israel til ansvar og få stanset okkupasjonen og apartheidpolitikken. Det norske oljefondet (Statens Pensjonsfond – Utland) har økt sine innvesteringer i Israel dramatisk fra 1,5 til 5,6 milliarder kroner 2007 til 2009. Deriblant selskaper som bygger de ulovlige koloniene på Vestbredden og i Øst-Jerusalem.  I ord fordømmer Norges regjering Israels koloniseringspolitikk, men gjennom handling støtter regjeringen koloniseringen ved statlige innvesteringer.

I desember kom palestinske kirkeledere med KAIROS-dokumentet som ber det internasjonale samfunn ta i bruk boikott og sanksjoner for å få slutt på den israelske okkupasjonen. Norske kirkeledere har fulgt opp KAIROS-dokumentet og diskuterer boikott av israelske varer og deinvesteringer (trekke ut investeringer) i israelske selskaper. Kirkelederne har blitt irettesatt av utenriksminister Jonas Gahr Støre, som hevder at boikott stenger for dialog. Dette er en avsporing; i ly av 60 år med dialog på dagens premisser har Israel kunnet fortsette å bryte folkeretten, den etniske rensingen og koloniseringen av Palestina. Boikott vil derimot åpne for en mer rettferdig dialog. Internasjonal boikott virker, det var et nødvendig virkemiddel for å få slutt på apartheid i Sør-Afrika.

Palestinerne har etter folkeretten rett til å forsvare seg og å drive motstandskamp mot okkupasjon, på samme måte som nordmenn gjorde under den tyske okkupasjonen.

KAIROS-dokumentet slår fast: tiden er kommet. Nå ber palestinerne det internasjonale samfunnet om å ta i bruk boikott som et ikke-voldelig middel for å oppnå fred og rettferdighet.  Dette kan ikke den norske regjeringen ignorere.