Forsvar boikott-vedtaket

Uttalelse fra det 34. landsmøtet til Palestinakomiteen i Norge, 25.-27.mars  2022

I mai samles LO til kongress og Palestinakomiteens landsmøte oppfordrer palestinavenner i norsk fagbevegelse til å forsvare det grensesprengende boikott-vedtaket fra den forrige kongressen i 2017, » Siden dialog og resolusjoner har hatt liten effekt, må det heretter arbeides for en internasjonal økonomisk, kulturell og akademisk boikott av Israel». Vedtaket betydde et tydelig brudd på en endeløs rekke av velmenende resolusjoner som ikke har gitt resultater.

Palestinakomiteen ønsker å styrke sitt samarbeid med fagbevegelsens sine sentrale og regionale internasjonale utvalg, noe som har vist seg nyttig f.eks. i samband med CAF – kampanjen.