Mot kriminalisering av solidaritet med Palestina

Uttalese fra det 34. landsmøtet til Palestinakomiteen i Norge, 25.-27.mars 2022

I en tid der den israelske okkupasjonen stadig fester sitt grep velger myndighetene i en rekke land å kneble organisasjoner som støtter palestinerne. Under dekke av udokumenterte anklager om antisemittisme støtter de opp under Israels ulovlige kolonisering av palestinske områder.

Vi fordømmer angrep på grunnleggende rettigheter til å vise støtte til det palestinske folket. 
Palestinasolidaritet er ikke kriminelt!»

Konkret tiltak: Palestinakomiteens landsmøte ber Arbeidsutvalget/sentralstyret om å sende en støtteuttalelse til den franske solidaritetsbevegelsen Collectif Palestine vaincra mot franske myndigheters tvangsoppløsning av organisasjonen.