Bryt med Histadrut!

Uttalelse fra Landsstyremøtet 3. april 2011
Bryt med Histadrut!
Etter 63 år med hard okkupasjon og fordriving fra palestinsk land, som fremdeles pågår for fullt, er det lite som tyder på at palestinerne vil oppnå verken fred, rettferdighet, sikkerhet eller arbeid. Palestinakomiteen i Norge mener at vi må legge press på staten Israel og dens medhjelpere for å få snudd utviklinga. Vi må vise at verden ikke lenger kan akseptere den brutale ”fakta på bakken”-politikken Israel bedriver.

Histadrut (også kjent som General Federation of Labour in Erez Israel), det israelske LO, har siden opprettelsen i 1920 vært uløselig knytta til det sionistiske prosjektet: Å opprette en jødisk stat i Palestina.

Histadrut støtter okkupasjonen av Palestina
Histadrut støtter Muren på Vestbredden og rundt Gaza
Histadrut støtter og er involvert i bygginga av ulovlige kolonier på okkupert jord
Histadrut støtter angrepet på Gaza og bordinga av Freedom Flotilla
Histadrut behandler palestinske arbeidere i Israel, i koloniene og i industrisonene som annenrangs borgere
Histadrut støtter Israel sin avvisning av 48-flyktningenes rettigheter.

Alt dette er brudd på internasjonal lov, og uforenlig med fagbevegelsens rolle og målsetning. Norsk fagbevegelse ved LO kan bidra til å presse Israel ved å bryte forbindelsen med Histadrut.

Palestinakomiteen i Norge oppfordrer norsk fagbevegelse på neste LO-kongress å fatte vedtak om å bryte forbindelsen med Histadrut, i solidaritet med det palestinske folket.