Om papirløse palestinske asylsøkere i Norge

Den 25. november 2011 sendte Palestinakomiteen i Norge brev til UDI om situasjonen for de papirløse flyktningene i Norge. Les brevet  her:
20111025 Til UDI om papirløse palestinske asylsøkere

Til tross for purring, har Palestinakomiteen ikke mottatt svar fra UDI.