Forsvar folkeretten – stans hykleriet!

Vedtatt på Palestinakomiteens landsmøte 21. – 23. mars 2014

Vi står nå oppe i en kritisk situasjon i Europa, med konfrontasjon mellom vest og øst i Ukraina, og spesielt på Krim. Ledere fra USA og Vest-Europa, inklusive Norge, står fram på sine talerstoler og fordømmer, med stort patos, Russland for å krenke folkeretten. Med rette. Men en skal ikke skrape mye på overflaten før en ser at dette er dobbeltmoral og rent hykleri. I Norge har vi en regjering av to partier som begge var villige til å støtte USA sin folkerettsstridige invasjon av Irak. I forhold til Israel blir denne statens vedvarende og grove brudd på folkeretten møtt med en skuldertrekning fra de samme aktører som nå diskuterer sanksjoner mot Russland.

Folkeretten er ikke et taktisk redskap en uten skadevirkninger kan bruke eller se vekk fra alt etter eget behov. Kjernen i internasjonal folkerett er begrensninger av den sterkestes rett til å ta seg til rette i forhold til individer, folkegrupper og stater, i stor grad bygd opp etter seieren mot nazismen. Kanskje den viktigste arven etter 2. verdenskrig, med sine store offer. Denne arven står i fare for å forvitre hvis den ikke blir respektert og håndhevet. Israel er en lakmustest på om politikerne tar folkeretten på alvor. Staten er en notorisk lov- og krigsforbryter. Politikere som ikke tar et oppgjør med staten Israels folkerettsbrudd, ved å fordømme denne politikken der det er mulig, ved sanksjoner, ved boikott, i det hele tatt med midler som faktisk kan legge et press på Israel, mister troverdighet i folkerettsspørsmål, og bidrar til å undergrave folkeretten.

Vi vil sterkt oppfordre den norske regjering til å anvende folkeretten også i forhold som gjelder staten Israel.