Kunst – og kulturutvalget

Palestinakomiteens kunstnerutvalg ble opprettet av Landsstyret 23. september 2012. I 2017 skiftet utvalget navn til Kunst – og kulturutvalget (KoKu).

KoKu skal jobbe for et tettere samarbeid mellom norske og palestinske kunstnere. Slike prosjekter vil det bli søkt midler til utenfor Palestinakomiteen. Gruppen skal også være en pådriver for å fokusere på og trekke med seg flere i aktiviteter med fokus på Palestinas situasjon.

Kunst – og kulturutvalget (KoKu) består av:
Marius Kolbenstvedt
Vibeke Harper

Les våre rapporter:

Rapport fra KoKus Libanonreise mars 2019
Rapport fra Tromsø Internasjonale Filmfestival, januar 2013
Kunstnerutvalgets årsrapport 2012-2013
Rapport fra Gaza, oktober 2012
Rapport om en arbeidsreise til Palestina i september 2012. 

Kontaktinformasjon:
Blogg: http://palkom-kunst.blogspot.no/