Kunstnerutvalget

Palestinakomiteens Kunstnerutvalg ble opprettet av Landsstyret 23. september 2012.

Kunstnerutvalget skal jobbe for et tettere samarbeid mellom norske og palestinske kunstnere. Slike prosjekter vil det bli søkt midler til utenfor Palestinakomiteen. Gruppen skal også være en pådriver for å fokusere på og trekke med seg flere i aktiviteter med fokus på Palestinas situasjon.

Kunstnerutvalget har følgende sammensetning:
Lene E. Westerås, kontaktperson
Käthe Øien
Marie Skeie

Les våre rapporter:

Rapport fra Tromsø Internasjonale Filmfestival, januar 2013

Kunstnerutvalgets årsrapport 2012-2013

Rapport fra Gaza, oktober 2012

Rapport om en arbeidsreise til Palestina i september 2012. 

Kontaktinformasjon:
E-post: westeraas@gmail.com
Blogg: http://palkom-kunst.blogspot.no/