Palestinakomiteen krever innkjøpsstopp av forsvarsmateriell fra Israel

Aftenposten lørdag 4. desember 2010 kommer det frem at den rød-grønne regjeringen over en lengre periode har sagt ja til flere innkjøp av forsvarsmateriell og våpen fra Israel. Til sammen er disse innkjøpene på rundt 170 millioner norske kroner.  Palestinakomiteen i Norge krever at Norge innfører innkjøpsstopp av forsvarsmateriell fra Israel.
Norske myndigheter fordømte den israelske teppebombingen av Gaza i 2008/2009 og angrepet på Free Gaza-flotillaen mai i år. I juni i år ble tyskproduserte angrepsubåter fra selskapet ThyssenKrupp stoppet fra å bli testet i norsk farvann fordi de skulle selges til Israel. Ubåter av samme type har vært avgjørende i den omstridte sjøblokaden av Gaza. Utenriksdepartementet forsvarte avgjørelsen med at de ikke eksporterte forsvarsmateriell til land som er i krig eller som er truet av krig.
— Norge skal ikke støtte rustningsindustrien i et land i krig. At det nå kommer fram at Forsvarsdepartementet med godkjenning av den rød-grønne regjeringen, har støttet israelsk våpenindustri  i hundremillionersklassen, mener vi er det samme som å investere i den ulovlige okkupasjonen, sier Tine Tång Engvik i Palestinakomiteen.
— Norge kan ikke behandle Israel som en normal handelspartner. Israel bedriver en ulovlig okkupasjon og bruker sitt overlegne og brutale militære til å isolere befolkningen på Gaza , fortsette annekteringen av Øst-Jerusalem og Vestbredden og ferdigstille den ulovlige muren. Norske  myndigheters våpenhandel med Israel er alt annet enn akseptabelt. Norske myndigheter utviser en klar dobbeltmoral og en uaktsomhet når de anerkjenner at å eksportere våpen til Israel er å eksportere våpen til et land i krig samtidig som vi investerer i israelsk forsvarsmateriell.  Vi krever en stopp i innkjøpene av forsvarsmateriell fra Israel, avslutter Engvik.