Ord og bilder er mektige våpen- bruk dem riktig når det rapporteres fra Palestina!

Uttalelse fra Palestinakomiteens landsstyre høsten 2022

Når norske media rapporterer fra Israel og Palestina, brukes ofte begreper som ikke gir et balansert bilde av situasjonen. Uriktig begrepsbruk støtter ofte oppunder den israelske historiefortellingen og fremstiller palestinerne på en negativ måte.

For eksempel brukes ofte begrepet konflikt, som gir et bilde av en situasjon der det er to parter som er sterkt uenige eller involvert i en krangel. Faktum er at det er snakk om en brutal okkupasjon og blokade gjennomført av den sterke parten, Israel. Det begås jevnlig overgrep mot palestinerne og deres rettigheter er svært redusert.

Palestinsk motstand benevnes ofte som terrorisme, og slik styrker man også Israels fortelling. Folkeretten gir den okkuperte befolkning rett til motstand mot okkupantens militære styrker. Det å angripe israelske soldater på okkupert territorium er lovlig motstandskamp, og ikke terrorhandlinger.

Det israelske militæret har satt opp flere hundre sjekkpunkter, river palestinske boliger og ødelegger jordbruksarealer, mens nybyggere etablerer kolonier på okkuperte områder. Allikevel ser man ofte at retten til selvforsvar brukes av israelske talspersoner for å dekke over virkeligheten.

Alle israelske militære aksjoner og angrep mot palestinerne betegnes som operasjoner og får ofte et navn med positivt fortegn. Virkeligheten er ofte noe annet. Når israelske soldater gjennomfører sine operasjoner på Vestbredden, ødelegges hjem og familier settes på gaten. Palestinere, også barn, drepes og arresteres. Når operasjoner gjennomføres på Gaza, innebærer det bruk av droner og raketter. Infrastruktur ødelegges og hus jevnes med jorden. Fellesnevneren er at befolkningen holdes i en tilstand av frykt og usikkerhet.

Israel har en rekke organisasjoner som aktivt sprer desinformasjon, som NGO-Monitor, Impact-SE og Palestinian Media Watch. Det er mange eksempler på at medier og politikere bruker informasjon fra disse organisasjonene ukritisk. I tillegg brukes ofte informasjon fra det israelske militære som kilde til nyheter. Denne hærens mange forsøk på å spre løgner, som drapet på den amerikansk-palestinske journalisten Shireen Abu Akleh, burde få medier til å bli langt mer kritisk til å bruke den israelske hæren som kilde.