Støtt Palestinakomiteens arbeid!

Ønsker du å gi direkte, kan du du bruke kontonummer: 0530 28 03112.

Du kan også gi på #VIPPS: 111340 (Bruker du Vipps får du ikke skattefradrag).

Palestinakomiteen i Norge er en uavhengig og landsomfattende solidaritetsorganisasjon som arbeider for å spre kunnskap i norsk opinion om situasjonen for palestinerne i Palestina og som flyktninger. Vi søker å påvirke norske  politikere til å ta opp og støtte palestinernes kamp for sine rettigheter.

Vi følger palestinernes oppfordring om å arbeide for sanksjoner mot Israel (BDS).

I samarbeid med lokale palestinske organisasjoner sender vi solidaritetsarbeidere til Libanon og til Palestina.

Arbeidet vårt er basert på medlemskontingent og gaver fra enkeltpersoner og organisasjoner.