Støtt oss økonomisk!

Støtt Palestinakomiteens arbeid!
Palestinakomiteen er en uavhengig og landsomfattende solidaritetsorganisasjon som arbeider med å spre kunnskap om situasjonen i Palestina og påvirke den norske opinionen. Ved å ta del i den offentlige debatten ønsker vi å øke forståelsen og kunnskapen om forholdene i de okkuperte palestinske områdene, og staten Israel. Arbeidet vårt er i all hovedsak basert på medlemskontingent og gaver.

Det er flere måter å støtte arbeidet vårt på:

1.Gi et bidrag – stort eller lite – vipps til #644099 (velg «gave») eller betal inn på Palestinakomiteens kontonummer 0530.28.03112.   
Merk betalingen med «gave».

2. Palestinakomiteen har i mange år sendt solidaritetsarbeidere til Palestina og til flyktningleirer i Libanon. Innsamlingsaksjonen Palestina Solidaritet går direkte til disse prosjektene, i tillegg til at noen av midlene brukes til prosjekter i Norge som fremmer solidaritet med det palestinske folket. Vi setter stor pris på enkeltbeløp, pengegaver og bevilgninger fra personer og organisasjoner. Kontonummeret til Palestina Solidaritet er 0532 55 41263. NB: Bidrag til Palestina Solidaritet er fradragsberettiget. Tidligere fikk du fradrag for gavebeløp opp til 50.000 kr i året. Fra og med inntektsåret 2022 får du fradrag for bidrag opp til 25.000 kr i året. 

3. Du kan også bli fast bidragsyter til solidaritetsarbeidet vårt ved å ta i bruk avtalegiro. Faste bidragsytere gir forutsigbarhet for solidaritetsarbeidets økonomi.  Som en frivillig organisasjon er det viktig for oss å være effektive og bruke begrensede ressurser best mulig. Avtalegiro sparer oss for mye arbeid.  Automatisk trekk er synlig i din (nett)bank. Du kan stoppe trekket når du vil. Tegn AvtaleStraks her!  HUSK: etter registrering må du skrive ut skjemaet du får opp, signere og sende til  Palestinakomiteen i Norge,  Kolstadgata 1, 0652 Oslo. Dersom du velger å signere med Bank-ID trenger du ikke sende inn noe skjema.

Faste bidragsytere får tilsendt Palestinakomiteens medlemsblad med informasjon om solidaritetsarbeidet.

Last ned Palestinakomiteens Retningslinjer for innsamlingen PalestinaSolidaritet

******************

For overføring av pengegaver fra utlandet til Norge:
IBAN NO44 (pluss kontonummer 11 siffer)
BIC (Swift-adresse) DNBANOKKXXX
Mottakers adresse: Palestinakomiteen i Norge, Frivillighetshuset, Kolstadgata 1, 0652 Oslo.

TUSEN TAKK FOR DIN STØTTE!