Norsk fotball må spille på lag med det palestinske folk

Uttalelse fra Palestinakomiteens 34. landsmøte, 25.-27.mars 2022

Puma har trukket seg ut av Russland på grunn av landets menneskerettsbrudd i Ukraina. Vi forventer at Puma trekker samme konklusjon i forhold til Israels behandling av den palestinske befolkningen. 

Palestinakomiteen i Norge oppfordrer norske fotballklubber til å avbryte alt engasjement med Puma inntil de avslutter sitt sponsorsamarbeid med israelske fotballag i koloniene på okkuperte områder i Palestina.