Årsmøte i Palestinakomiteen Ringerike

Innkalling til årsmøte i Palestinakomiteen i Ringerike

Mandag 16. mars 2015, kl. 19.00

Kontorene til PPOT Ringerike/Hole

Søndre Torg 1.

(Inngang til høyre for inngangen til Torvet Klær)

 

  1. Godkjenning av innkalling. Valg av møteleder, referent og to personer til å underskrive protokollen.
  2. Årsberetning 2014.
  3. Regnskap 2014.- Budsjettforslag 2015.
  4. Valg
  5. Valg av revisor – valgkomite.
  6. Innkommende saker.

Saker til årsmøte meldes leder innen 13. mars.

Det blir enkel servering.

For styret

Sverre Johnsrud, leder
Karl Petter Endrerud, nestleder

 

NB!

Etter årsmøte vil det bli avholdt et medlemsmøte der tema vil være boikottarbeid.

Erik Skare vil ha et foredrag/innledning med etterfølgende debatt.

Det er et viktig tema som kan gi oss innspill til videre arbeid.