Ringerike: Temakveld barn i israelske fengsel

Temakveld Barn i israelsk fengsel torsdag 12.feb. 2015 kl. 18.00 – 21.00

Den australske juristen Gerard Horton arbeidet som skrankeadvokat i Sydney i åtte år, og praksisen hans inkluderer avtaleforhandlinger, forsikringsrett og arbeidsrett. I 2006 tok han en master i folkerett, mens han arbeidet han frivillig for en organisasjon som representerer palestinske fanger på Vestbredden. Horton ble værende og har arbeidet med dette siden. Han praktiserer som advokat for organisasjonen Defence for Children International (DCI), og er en av grunnleggerne av organisasjonen Military Court Watch (MCW). Horton har siden 2007 arbeidet for mindreårige som har blitt stilt for israelsk militærdomstol og skrevet en rekke toneangivende rapporter om temaet.

&

Salwa Duaibis (f. i Nazaret, 1960) ble i 1983 partner i Mattin Group, som holder til i Ramallah. Mattin Group er spesialisert i menneskerettigheter og utviklingsarbeid, med fokus på å synliggjøre og beskytte menneskerettighetene i de okkuperte palestinske områdene. Arbeidet inkluderer å utvikle handlingsstrategier og knytte til seg samarbeidspartnere som kan sette deres saker på dagsorden. Et høyt faglig nivå er krevet, både juridisk og områdeteknisk. Ett av hovedmålene er å få europeiske politiske institusjoner og samfunnsgrupper til å bidra til å øke presset for å få innført internasjonal lovgivning i de okkuperte palestinske områdene.

Program:

Sted: Hotell Ringerike, Kongensgt. 3, 3510 Hønefoss Tlf. 32 17 16 20

Tid: Torsdag 12/2 februar 2015. klokken 18.00 – 21.00.

18.00 – 18.05 Velkomsttale fra DPNF styrelederen Jamil Khalayli

18.05 – 19.50 Hovedtale fra juristen Gerard Horton og Salwa Duaibis

Klipp fra filmen Stone Cold Justice

19.50 – 20.10 Kaffe, te og kaker

20.10 – 20.15 Palestinian Prisoners Society PPS v/Mohammad A. Abu-Saleh

20.15 – 20.20 Palestinsk ungdoms opplevelser v/ Inas Mohammad Ahmad Abu Saleh

20.20 – 21.00 Spørsmålstid

 

Arrangører:

Den Palestinsk-Norske Foreningen i Norge

Palestinian Prisoner Society

Palestinakomiteen i Ringerike

Ship to Gaza Ringerike