Gjør en forskjell for palestinske ungdommer!

NORWACs prosjekt Ungdom hjelper ungdom fokuserer på å styrke unges livsmestring og forbedre deres vanskelige livssituasjon i flyktningleirene i Libanon.

Prosjektet er for ungdom i alderen 14 til 25 år som får delta i opplæring innen emner som reproduktiv helse, seksualitet, psykososial helse, familievold, ungdomsvold, og livsmestring. Undervisningen legger vekt på ungdommens egne ressurser, aktiv deltakelse og kreative tilnærminger. Det er likt fokus på gutter og jenter, med spesiell oppmerksomhet mot kjønnsspesifikke problemstillinger.

Familiene til ungdommene og samfunnet rundt dem spiller en viktig rolle i prosjektet. De får også undervisning og veiledning, noe som styrker kommunikasjonen og samholdet innad i familiene.

Forbedret livssituasjon for ungdommene og deres familier bidrar til positiv utvikling i samfunnet generelt. Mange av ungdommene i prosjektet blir endringsagenter og fremtidige ledere i sine lokalsamfunn. Noen av dem får utvidet ansvar som mentorer for andre ungdommer. Prosjektet anerkjenner viktigheten av ungdom til ungdom læring med veiledning av erfarne sosialarbeidere til støtte.

Disse palestinske ungdommene trenger vår solidaritet og støtte, både for et godt ungdomsliv og for kampen om palestinernes rettigheter i Libanon!

Gjennom prosjektet UNGDOM HJELPER UNGDOM får du en unik mulighet til å vise solidaritet med palestinske ungdommene i flyktningleirene i Libanon. Dette prosjektet er et samarbeid mellom NORWAC og den palestinsk/libanesiske organisasjonen Beit Atfal Assomoud (BAS). Det er et mål å styrke ungdommen gjennom aktiviteter som fremmer identitet, verdighet, lederskap og positive kommunikasjonsferdigheter.

 

Bakgrunnen for prosjektet

Midt i skyggen av folkemordet i Gaza og den forverrende okkupasjonen av Vestbredden, er det avgjørende å huske på de hundretusener av palestinere som bor i Libanon, Syria og Jordan. Disse er ikke bare tall – de er flyktninger med en ufravikelig rett til å vende tilbake til Palestina! Mange av palestinerne i Libanon kom dit etter Nakba i 1948, og flertallet av dem bor fremdeles i flyktningleirer.

De lever under ekstreme forhold: høy arbeidsledighet, tett befolkning, og utilstrekkelig tilgang til helsetjenester. UNRWA forsøker å gi grunn- og videregående utdanning til barn og unge, men kvaliteten lider på grunn av manglende midler. Mange barn og unge dropper ut av skolen for å bidra til familiens inntekt, og ender opp i usikre, dårlig betalte jobber.

Den vanskelige situasjonen fører til alvorlige sosiale problemer som oppløste familier, mishandling, overgrep mot barn, psykososiale problemer, misbruk av narkotika, og økende vold blant ungdom. Mange mister håpet om en bedre fremtid og tyr til desperate handlinger som å legge ut på farlige reiser over havet.

Men det er lyspunkter også. Mange i leirene jobber hardt for å gi barn og unge håp, selvtillit og praktisk støtte. Ungdommene nekter å gi opp og kjemper for en bedre fremtid og sine rettigheter. De vil ikke være annenrangs borgere, og drømmer om å kunne vende tilbake til Palestina.

Vi støtter disse ungdommene og vil vise at de ikke er glemt, slik at de kan leve verdige liv og bli frie, selvstendige voksne. Vi ønsker å hjelpe dem med å få sine grunnleggende rettigheter oppfylt. Kassem Aina, direktøren for BAS, sier: uten global støtte ville deres arbeid vært betydelig vanskeligere. Hvert bidrag betyr noe og hjelper ungdommene mot et bedre liv!


UNGDOM HJELPER UNGDOM er en del av Beit Atfal Assomoud (BAS) sitt psykososiale og reproduktive helseprogram. Prosjektet erstatter det tidligere Fadderprosjektet som var et samarbeid med Palestinakomiteen. Endringene i prosjektets profil er gjort med tanke på BAS’ fokus på ungdommen. NORWAC har bidratt betydelig til organisasjoners psykososiale arbeid, og vår målsetting er å skape en synergisk effekt mellom de ulike aktivitetene BAS gjennomfører for å styrke arbeidet.

Beit Atfal Assomoud (BAS) er en partipolitisk uavhengig palestinsk/libanesisk NGO etablert i 1976 etter massakren på palestinske flyktninger i Tel Al Zataa. Organisasjonen har i dag et omfattende og variert program i alle de største leirene i Libanon, rettet mot de mest sårbare familiene, ungdommene og barna. NORWAC har hatt et nært samarbeid med BAS i mange år. Organisasjonen er tydelig på palestinernes rett til å vende tilbake til Palestina og kravet om å få innfridd grunnleggende rettigheter. NORWAC ønsker å utvide støtten til organisasjonen gjennom å bidra økonomisk til prosjektet UNGDOM HJELPER UNGDOM. Prosjektets overordnede mål er å vise solidaritet med palestinske ungdommer i Libanon. I tillegg vil NORWAC også bidra med faglig kompetanse der det er ønskelig og hvor det kan bidra til å videreutvikle prosjektet. UNGDOM HJELPER UNGDOM er en del av BAS sitt psykososiale program.

Bli med og støtt palestinske ungdommer i Libanon for 200 kr eller et valgfritt beløp i måneden, da er du med på å gjøre en forskjell!

NORWAC: https://www.norwac.no

BAS: https://www.socialcare.org

Konto nummer: 15069181675

Ta gjerne kontakt med prosjektkoordinatorene om du ønsker mer informasjon: