Boikottspøkelset

VGs leder 26. februar viser en usedvanlig sjofel tegning av Raymond Johansen med en plakat med teksten «Vi boikotter ikke Nord-Korea» men at «Vi boikotter jødestaten». VG antyder dermed at Byrådet er antijødisk, og at det å boikotte israelske varer som i strid med FN-resolusjoner er ulovlig produsert på et annet lands område også er antisemittisk.

Byrådet kan sikkert svare for seg selv på VGs sjofle anklager. En kommunal innkjøpspolitikk med basis i Folkeretten kan neppe kalles boikott. Det er vel snarere en anstendig innkjøpsetikk det er snakk om.

To av oss deltok nylig på en stor, internasjonal konferanse om boikott i Berlin og ber om spalteplass for å klargjøre hva boikottbevegelsen står for. Den internasjonale BDS-bevegelsen (boikott, desinvestering og sanksjoner) er startet av det palestinske sivilsamfunnet for å få slutt på Israels nå 72 år lange okkupasjon.

Der Israel okkuperer hjemlandet deres med militær vold svarer palestinerne med fredelig boikott etter mønster av Sør-Afrika kamp mot apartheid. Palestinerne har en voksende internasjonal støtte for denne ikke-voldsmotstanden. LO-kongressen har vedtatt å støtte økonomisk, akademisk og kulturell boikott for å bidra til å få slutt på Israels brudd på menneskerettighetene.

Karikaturen mer enn antyder at Byrådslederen er antijødisk. Men nesten verre er bruken av «jødestaten» på  Israel: ved å sidestille jøder med Israel gjør VG jødene delaktige i Israels forbrytelser mot menneskerettighetene, bruddene på FN-resolusjonene og Geneve-konvensjonene, og bruddene på internasjonal lovgiving (Folkeretten). Det er svært grovt.

Hva galt har jøder verden over gjort for å fortjene noe slikt? Solidaritetsbevegelsen med palestinerne har sterk støtte i jødiske miljø, kanskje særlig i USA, der jødiske aktivister demonstrerer under slagordet «Not in my name» (ikke i mitt navn). De vil ha seg frabedt å bli tatt til inntekt for Israels krigsforbrytelser. VG bør vokte seg for å spre slike rasistiske stereotypier av det jødiske, som lederen og karikaturen gjør.

Mali Rossland, leder av boikottutvalget i Palestinakomiteen

Øystein Grønning, leder av AKULBI – samordningskomiteen for akademisk og kulturell boikott av staten Israel, LO-medlem og representantskapsmedlem i Oslo AP

Yonatan Shapira, tidligere kaptein og pilot i Israeli Air Force, medlem I “Boycott from within”, israelere som støtter BDS, med i AKULBI

Innlegget ble verken tatt inn i VG, Dagsavisa eller Klassekampen, derfor publiseres det her.

Oslo kommune viser vei i folkeretten

Raymond Johansen svarer på kritikken i VG 7. mars: – Vi vil ikke boikotte enkeltland, heller ikke Israel. Vårt vedtak handler utelukkende om vi skal nekte å kjøpe varer som er produsert i bosetninger som er i strid med folkerettens regler om okkupasjon.

-Teksten viser både at VG ikke har satt seg inn i byrådsplattformen fremforhandlet mellom Arbeiderpartiet, MDG og SV i Oslo eller har forstått hvilket ansvar Norge har for å sikre respekt for krigens folkerett.

Publisert: 5. mars 2020