Filmfestivalen i Haugesund deltar på filmfestival i Haifa 6. oktober – mange filmskapere støtter palestinernes boikott

Programdirektøren for New Nordic Films /Den norske filmfestivalen har takket ja til å delta i en fagjury som skal bedømme potensialet til filmideer under Haifa internasjonale filmfestival. AKULBI har oppfordret Den norske filmfestivalen i Haugesund til å trekke seg og heller respektere palestinernes oppfordring til å ikke delta i statsfinansierte israelske propagandamarkeringer. Hundrevis av internasjonale filmskapere og skuespillere har valgt å gi sin støtte til palestinske rettigheter, blant dem Ken Loach, Mike Leigh og Aki Kaurismäki. AKULBI vil følge opp saka.

Les korrespondansen mellom AKULBI og representanten for Haugesundsfestivalen:

Oslo, 30. september 2020 – Til Gyda Velvin Myklebust

Kjære Gyda,
Vi i AKULBI henvender oss til deg fordi du har sagt ja til å delta på Haifa International Film Forum sitt Pitching Forum på tirsdag 6. oktober. Vi ber deg på det mest innstendige om å trekke deg, og i stedet vise respekt for palestinernes oppfordring til boikott av statlig finansierte israelske kulturarrangement. Det palestinske sivilsamfunnet har valgt fredelig motstand mot Israels voldelige okkupasjon og kolonisering. Å delta på festivalen er å aktivt ta Israels side i konflikten. Det finnes ingen «nøytral grunn» i den pågående konflikten mellom okkupant og okkupert. Palestinerne kaller det å delta for «complicity», delaktighet. Vi støtter palestinerne.

Palestinerne opfordrer til boikott

Du er muligens kjent med det palestinske sivilsamfunnets oppfordring til boikott av statsstøttete israelske kulturinstitusjoner. Med rette, ser palestinerne de statlig-finansierte institusjonene som delaktige i Israels brutale undertrykking, okkupasjon og settler-kolonisering av deres land og eiendommer. Bak oppfordringen om kulturboikott står den store majoriteten av palestinske kunstnere, inkludert filmskapere.

Boikotten er del av den ikke-voldelige «boikott, desinvestering og sanksjoner»-bevegelsen (BDS) for palestinske menneskerettigheter. Den er inspirert av den sør-afrikanske anti-apartheid-kampen og USAs borgerrettighetsbevegelse. Tusener av artister verden rundt, medregnet mange filmskapere, har gitt sin offentlige støtte til boikotten av medansvarlige israelske institusjoner. AKULBI er en del av den internasjonale BDS-bevegelsen, og vi arbeider tett med palestinske og israelske BDS-aktivister. Det er derfra vi blei tipset om din deltaking i Pitching Forum, og det er fra våre palestinske venner vi er bedt om å henvende oss til deg. For dem handler dette om overlevelse. Vær så snill, ikke fall dine palestinske kolleger i ryggen.

Den fredelige BDS-bevegelsen framholder det enkle prinsippet at palestinere har de samme rettighetene som resten av menneskeheten. BDS retter boikotten mot institusjoner, ikke individer, mot delaktighet, ikke identitet. Bevegelsen står fast på universelle rettigheter til ytringsfrihet og motsetter seg sensur på prinsipielt grunnlag. Basert på Folkeretten er målet for BDS en slutt på Israels militærokkupasjon av Gaza, Vestbredden med Øst-Jerusalem, riving av den illegale muren gjennom Palestina, like rettigheter til palestinere med israelsk statsborgerskap, og den FN-bestemte retten til retur for palestinske flyktninger.

Haifa-festivalen «kunstvasker» Israels propaganda

Haifa International Film Festival i partnerskap med det høyreekstreme israelske Ministry of Culture and Sports og Ministry of Tourism. Festivalen sponses også av Pais, det statlige lotteriet i Israel, som betaler for utbygginger i Israels illegale kolonier («settlements») på Vestbredden i Palestina, bare en kort kjøretur fra Haifa.

Festivalen er delaktig i systematiske, alvorlige og vedvarende brudd på folkeretten (International Law) gjennom sin rolle i hvitvasking, «art-washing», av  Israels krigsforbrytelser og brudd på menneskerettighetene. Som en representant for Israels utenriksministerium sa det: «Vi ser kultur som et propagandaverktøy («hasbara») av første klasse. Jeg skiller ikke mellom kultur og propaganda.»

Hundrevis av filmkunstnere og andre støtter palestinske rettigheter

Av slike grunner har mange filmskapere avvist å vise filmene sine og delta på Haifa International Film Festival. I 2013 uttalte regissøren Mira Nair at hun hadde avvist en invitasjon fra festivalen, og at hun derimot støtter kulturboikotten av Israels medskyldige institusjoner. For to år side innrømte festivaldirektøren at de måtte streve for å lykkes i å trekke til seg internasjonale gjester.

Solidaritet er av den aller største betydning for de rammete, og her ber vi deg vise vilje til innsats. Vi trygler deg derfor om ikke å kaste glans over Israels folkerettsbrudd ved å gi din støtte til en slik festival. Et nei vil bli sterkt verdsatt blant palestinere generelt, og blant dine palestinske kolleger i særdeleshet. Deltar du trass palestinernes oppfordring, vil det også bli lagt merke til.

Hundrevis av internasjonale filmskapere og skuespillere har valgt å gi sin støtte til palestinske rettigheter, som Mark Ruffalo, Alia Shawkat, Ken Loach, John Cusack, Sarah Schulman, Viggo Mortensen, Mira Nair, Mike Leigh, Miriam Margolyes, og Aki Kaurismäki. Den framtredende israelske skuespiller og regissør Itay Tiran har uttalt at BDS er «legitim, humanistisk og praktisk».

Ett tusen israelske jøder har gitt sin fulle støtte til den ikke-voldelige BDS-bevegelsen, i likhet med den raskt voksende USA-gruppen Jewish Voice for Peace. I 2016 stilte Black Lives Matter-bevegelsen seg bak BDS. LO-kongressen vedtok i 2017 å gi sin fulle støtte til økonomisk, kulturell og akademisk boikott av staten Israel. LO har 950 000 medlemmer. I fjor skreiv 153 norske artister under på AKULBIs oppfordring om å boikotte European Song Contest i Tel Aviv, et oppsiktsvekkende høyt antall.

Vi håper du har takket ja uten å kjenne til palestinernes bønn om respekt for sin fredelige motstandskamp, og hvilken kontekst av vold og undertrykking du trer inn i, gjennom å delta. Om det er dialog du anser som viktig, har palestinerne for lenge siden konkludert med at den såkalte dialogen bare har ført med seg nederlag, mens Israel under dekke av dialog tar mer og mer av landet deres. Sett i lys av fakta, mener de at boikott er den eneste dialogformen som virker.

Derfor ber vi deg igjen, på det mest innstendige, om å revurdere din støtte til Israels Haifa-festival, og om å avstå fra å undergrave palestinernes ikke-voldelige strid for frihet, rettferdighet og likhet. Vi oppfordrer deg også til å vurdere de skadene du kan påføre renomméet til Den norske filmfestivalen i Haugesund, gjennom din direktørstilling for Ny nordisk film, ved å velge å være delaktig i Israels folkerettsbrudd.

Vi ser fram til å høre fra deg snarlig, og svarer gjerne på spørsmål.

Med vennlig hilsen, Øystein Grønning, styreleder AKULBI

(Mellomtitler er lagt inn av nettredaktøren)

Torsdag 1. oktober 2020

Hei Øystein,

Takk for din mail som jeg har lest med stor interesse. Jeg er enig med dere om at Israels inngripen og okkupasjon av Gaza er uholdbar, og gir min fulle støtte til Palestinsk selvstendighet . Palestinere skal også selvsagt ha samme menneskerettigheter i Israel.

Jeg kjenner via mitt arbeid endel representanter fra den Israelske filmbransjen, og de har et annet verdisyn enn den israelske staten. De jobber, via sitt virke, for en dialog, ytringsfrihet og menneskerettigheter. De er også vel så fortvilet over utviklingen i Israel, og høyrevridningen i deres samfunn. Dette er et stort samfunnsproblem, og ikke et problem på et individuelt nivå. Det er derfor viktig å ha dialog, støtte de som tenker annerledes og bidra til at de kan få være med på å endre verdiene i sitt samfunn innenifra.

Som humanist har jeg stor tro på at kultur, og da film som er mitt felt, kan fungere som brobygger og er med på å utdanne en befolkning i et humanistisk perspektiv. Jeg skal sitte i en fagjury under Haifa IFF som skal bedømme potensialet til filmideer. I dette arbeidet vil jeg da ha mulighet til å kunne gi min stemme og støtte til en film som jeg mener har høy kvalitet og potensial, endel av den vurderingen vil da også være hva kan denne filmen kan gjøre som er godt for samfunnet, hvilke verdier representerer filmen og hvordan kan denne filmen kan bidra med å utdanne, utfordre perspektiver og gi mulighet til humanistisk vekst blant de som ser den.

Jeg tror i dette tilfellet mitt bidrag som fagperson og en kulturell dialog har større gjennomslagskraft enn boikott.

Med vennlig hilsen, Gyda

Torsdag 1. oktober

Hei igjen og takk for svar.

Å avstå fra å delta forteller de israelske arrangørene at de må få slutt på okkupasjonen før de kan bli dialogpartnere. Å delta bringer ingen endring fordi insitamentet er fraværende. Det er dine palestinske kollegers blodige erfaring.

At du deltar er en seier for den israelske staten, som varmt forsvarer den typen dialog du beskriver, mens de tar mer og mer av palestinernes land. Å argumentere for dialogene betydning etter så mange års kunnskap om at den bare fører til tap for de svake kan bare forsvares med at du viser til konkrete positive følger for palestinerne. De finnes ikke. Dialog er et skalkeskjul. Jeg beklager å måtte være så tydelig, men for palestinske kunstnere er dette okkupasjonens realiteter.

Vi følger opp denne saken overfor palestinske og israelske fredsaktivister, internasjonalt i solidaritetsbevegelsen, overfor norske jurister som arbeider med å stanse bruddene på folkeretten, og overfor offentligheten her hjemme, inkludert LO.

Hilsen Øystein Grønning, AKULBI

Publisert: 7. oktober 2020