Norske og palestinske planleggere kritiske til Oslo Urban Arena 2016

Oslo Urban Arena har valgt å invitere Hila Oren fra Tel Aviv Foundation som en profilert taler ved årets konferanse. Undertegnende planleggere stiller oss undrende til valget. Fra 1995 var vi med på å bygge palestinernes kapasitet innen planlegging og byutvikling som følge av Oslo-avtalen. Vi ber dere derfor i all ærbødighet om å forlate salen under Orens innlegg. 

Arbeidet var basert i palestinske Ministry of Planning og har på ulike vis pågått gjennom nær 20 år. Vi kjenner situasjonen i konfliktområdet Israel og Palestina relativt godt, sett fra en faglig synsvinkel som berører det OUA dreier seg om.

For oss er det umulig å delta på en konferanse som fronter en så framtredende representant for israelsk styringssett som Hila Oren. Hun skal fortelle oss om Tel Avivs store suksess innen det som kalles branding av byer. For oss representerer Tel Aviv en konflikt der den tapende befolkningen langt på vei er fortrengt til fordel for europeiske kolonisatorer med jødisk bakgrunn.

Konflikten pågår fremdeles. Alle som vil, kan lese om den i digitale media. Den israelske arkitekturprofessoren Sharon Rotbard skriver inngående om konflikten i boka White City Black City – Architecture and War in Tel Aviv and Jaffa. Jødisk-israelske organisasjoner som Zochrot og De-Coloniser arbeider med å  ”kjempe mot historiens glemsel og undertrykte minner, for endelig å kunne se for oss et likestilt og felles liv, og en fredelig sameksistens”. Forward 19.7.16.

Palestinske og israelsk-jødiske aktivister som arbeider med å få en slutt på okkupasjonen og koloniseringen av Palestina forteller oss at uavhengig av hva Hila Oren måtte si, er hun støttet av staten og er en del av det pågående arbeidet med å bedre Israels omdømme i utlandet. Det kalles gjerne hvitvasking og kommer i en tid da Israel i økende grad utsettes for kritikk for å fortsette okkupasjonen og intensivere koloniseringen av palestinernes land. Ministry of Planning, som vi var med på å bygge opp med betydelige norske midler, er nå nedlagt. Som en av våre tidligere kollegaer sa til oss i juli i år:
-Vi har ikke noe land å planlegge i. Da trenger vi ikke noe planministerium.

Dette dreier seg i høy grad om planlegging. Men det er ikke en type planlegging vi bør låne vårt øre til. Om invitasjonen var en glipp går det an å reagere ennå. Vi ber dere derfor i all ærbødighet om å forlate salen under Orens innlegg. Det bør vi gjøre for å vise at norske byplanleggere og -utviklere ikke støtter okkupasjon, kolonisering og etnisk rensing og ikke anser dem som legitime midler innenfor fagene våre. Såpass anstendighet bør vi kunne vise.

Knut Felberg, Øystein Grønning, Rolf Skjelstad, Alf Haukeland, Lasse Bjerved, Marit Unstad, Karl Otto Ellefsen

Sju palestinske akademikere har tatt initiativ til en liknende uttalelse. Uttalelsen er i tillegg signert av 95 palestinske akademikere og kunstnere som bor i Jaffa-Tel Aviv eller er tvunget i eksil og nektes å komme tilbake, selv om de er israelske borgere.

Les oppropet på engelsk med palestinske underskrivere.

 

Publisert: 10. desember 2016