Israeli Apartheid Week (IAW) på Blindern

For fjerde år på rad gjør Palestinakomiteen Blindern seg klare for å arrangere Israeli Apartheid Week. – Vi gleder oss og lover at det blir et ekstra spennende program i år, sier leder av Palestinakomiteen Blindern, Christine Norheim.

Av Marie Borgen og Line Snekvik

Sammen med resten av gjengen i Palestinakomiteen Blindern er hun i full gang med forberedelsene til årets Israeli Apartheid Week, som går av stabelen ved Universitetet i Oslo 29. februar til 7. mars.

Christine Norheim

– Mye er fortsatt i støpeskjeen, men jeg kan love at vi får et spennende program i år. Blant annet får vi besøk av Fredrik Græsvik og Peder Martin Lysestøl, som begge er aktuelle med bøker om Israel og Palestina. Vi jobber også med å få på plass en konsert på Chateau Neuf (kulturhus og tilholdssted for Det Norske Studentersamfunn, red. anm.), sier Christine Norheim.

Lik Palestinakomiteen Blindern på Facebook! 

APARTHEIDFRITT UNIVERSITET ER MÅLET

Israeli Aaprtheid Week (IAW) markeres hvert år ved mer enn 150 universiteter i byer over hele verden. Arrangementet, som så dagens lys i Toronto i 2005, går alltid av stabelen i februar/mars, men datoene varierer noe fra land til land.

– Under IAW rettes det et internasjonalt søkelys mot Israels brutale apartheid- og bosetterpolitikk, og hvordan den israelske staten bryter folkeretten på en rekke måter. Det er også fokus på hva enkeltindivider kan gjøre på lokalt og nasjonalt plan for å støtte det palestinske folkets frigjøringskamp, sier Christine Norheim.

Hun forklarer videre at det overordnede målet med arrangementet er å øke studenters, UiOs og andres støtte til Palestina og BDS-bevegelsen. BDS står for Boikott, deinvesteringer og sanksjoner av staten Israel.

– I 2013 var G4S ansvarlig for sikkerheten på UiO, men de leverer også sikkerhetspersonell og overvåkningstjenester til Israel. Fordi vi mener at ansettelsen av et selskap som leverer tjenester til en okkupant og undertrykker tydelig strider med UiOs etiske retningslinjer, fokuserte IAW 2013 på boikott av G4S, forklarer Christine.

G4S-kampanjen spredte seg og resulterte i en seier for BDS-bevegelsen på nasjonalt plan. 

– I år, som i fjor, vil IAW på UiO markeres med foredrag, filmseminar, aksjoner og forsøk på å gjøre Universitetet i Oslo til en apartheidfri sone. Dersom det siste skal oppnås, har vi en svært lang vei å gå. Både universitetets tjenesteinnkjøp,  forsknings- og utvekslingssamarbeid er med på å legitimere Israel som et «demokrati» som UiO ønsker forbindelser til, Christine.

Offisielt plakat for Israeli Apartheid Week 2016.

Hun mener at dette viser hvor viktig det er at arrangementer som Israeli Apartheid Week finner sted.

– Vi i Palestinakomiteen Blindern er, som resten av Palestinabevegelsen, svært kritiske til rosemalingen av Israel som en velferdsstat, og anser samarbeidet som vår utdanningsinstitusjon har med Israel som et ledd i denne rosemalingen. Imidlertid er mye av denne legitimeringsprosessen skjult på campus, og det er derfor vi anser det som kjempeviktig at Israeli Apartheid Week arrangeres årlig på Blindern.

– Hvilke råd vil du gi andre som vurderer å arrangere et tilsvarende arrangement ved sitt universitet? 

– Det er nettopp det med å være tidlig ute med planleggingen som er mitt tips til andre som ønsker å arrangere Israeli Apartheid Week på sine utdanningsinstitusjoner eller lokalmiljø. Tenk kreativt, gjør stunts eller andre kreative aktiviteter. Gjør dere kjent med forfattere og reportere som har førstehåndskunnskap til situasjonen i Palestina og inviter dem til å prate. Foren dere med andre solidariske organisasjoner og Palestinakomiteens lokallag. Kontakt gjerne oss på Blindern for tips om hvordan man kan arrangere Israeli Apartheid Week! (E-post: Palkomblindern@gmail.com)

Årets program vil legges ut og oppdateres fortløpende på Palestinakomiteens nettsider. 

Lik den offisielle Facebook-siden til Israeli Apartheid Week

Israeli Apartheid Week logo litenFAKTA: ISRAELI APARTHEID WEEK

  • Israeli Apartheid Week er et årlig arrangement bestående av forelesninger og demonstrasjoner mot den israelske okkupasjonen av Vestbredden og Gaza.
  • Arrangementet avholdes hvert år i februar/ mars og hadde sin oppstart i Toronto i 2005. Siden den gang har arrangementet spredd seg til minst 150 universiteter og byer rundt om i verden.
  • Hensikten med arrangementet er å «opplyse folk om Israel som okkupasjons- og apartheidregime, og å styrke den voksende, globale BDS-bevegelsen.»