Kampanjen «Apartheidfrie soner»

Palestinakomiteens nye boikottkampanje, APARTHEIDFRIE SONER, er en langsiktig kampanje med et stort mål.

I disse dager ser vi at staten Israel henretter palestinerne for å slå ned motstanden mot okkupasjonen og undertrykking. Israel er mer enn en okkupasjonsmakt. Israel er en kolonialistisk stat som fører en rasistisk politikk overfor palestinerne. Siden oktober er flere titalls palestinere blitt offer for utenomrettslige henrettelser, utført av både israelske militære, politi og bosettere. Sionismen er den rasistiske idelogien bak denne politikken som gir jøder eksklusiv rett til palestinernes land. Israel har drevet etnisk rensing siden statens opprettelse i 1948. Det er ikke nok å kritisere Israel. Kritikken må følges av sanksjoner.

Dette er bakgrunnen for hvorfor Palestinakomiteen nå lanserer kampanjen Aparheidfrie soner. Internasjonal konvensjon om bekjempelse og avstraffelse av forbrytelsen av Apartheid, ble tilsluttet av FNs generalforsamling i 1973. Israels måte å behandle palestinerne på, kommer inn under FNs definisjon av hva som er apartheid. Eksemplene på Israel som apartheidstat, er mange og som du kan lese nedenunder

Les alt om kampanjen her og hvordan DU kan bidra.