Å styrke Israels petroleumskompetanse er å styrke undertrykkelsen av det palestinske folket

Uttalelse fra landsstyremøte i Palestinakomiteen i Norge, 7. – 8. oktober 2016

Selv om folkeretten klart slår fast at en okkupasjonsstat ikke har rett til å utnytte naturressurser i det okkuperte området, har Israel gjennomført leting etter olje på store deler av Vestbredden og Golanhøydene for å sikre seg energiressurser.

For tiden er oljeleting og produksjon i gang i Rantisfeltet på Vestbredden og på de syriske Golanhøydene. Israel har full kontroll med energitilgangen til Vestbredden og Gazastripen og har nektet de palestinske myndighetene å produsere fra gassfelt utenfor Gazastripen.

For de palestinske myndighetene vil det være av stor betydning å selv ha kontroll med energitilgangen. I 2012 kom en anmodning fra de palestinske myndighetene til den norske regjeringen om hjelp til å bygge opp egen kompetanse for forvaltning av petroleumsressursene. Den norske regjeringen var negativ til å gi slik støtte. Etter at operatørselskapet Noble Energy i 2012, etter oppdrag fra Israel, fant rike gassforekomster i Levantbassenget, kystområdet i Middelhavet utenfor Haifa, har israelske myndigheter lagt planer om omfattende gassproduksjon. Dette skal sikre landet store rikdommer og sikker tilgang på energi for generasjoner framover.

Til nå er bare en mindre del av gassforekomstene utnyttet. Det største gassfeltet, Leviatan, ligger i omstridt grenseområde til bl.a. Libanon og Kypros, og den libanesiske regjeringen har protestert mot de israelske planene. På grunn av uavklarte grenser til nabolandene, fallende gasspriser og svært høye produksjonskostnader, har de store internasjonale operatørselskapene ikke ønsket å delta i produksjon på Leviatan-feltet. Dette betyr at den israelske regjeringen har store problemer med å realisere «gasseventyret».

For å utvikle prosjektet uavhengig av utenlandske selskap, ønsker Israel nå å bygge opp sin egen ekspertise på petroleumsområdet. Den norske regjeringen ønsker å bidra til dette med å stille norsk petroleumskompetanse til disposisjon for Israel. Dette har vært målet med olje- og energiminister Tord Liens Israel-besøk i september. Derfor ønsker regjeringen samarbeidsavtaler mellom israelske universitet og universitetet i Stavanger og NTNU.

Landsstyret i Palestinakomiteen krever at regjeringen respekterer folkeretten og ikke bidrar til å styrke en kolonialistisk okkupasjonsmakt på bekostning av palestinernes grunnleggende rettigheter. Man kan ikke si ja til den ene parten og nei til den andre og likevel påstå at man fører en balansert Midtøsten-politikk. Vi oppfordrer norske universiteter, høyskoler og fagfolk til å ikke stille sin kompetanse til rådighet for en okkupasjonsmakt. Å styrke israelsk kompetanse innen olje og gassteknologi bidrar til at Israel mer effektivt kan fortsette å ta ut naturressurser fra okkuperte områder da det er med på å normalisere okkupasjonen og styrke den israelske militærmakten.

Les også: Markering utenfor Utenriksdepartementet 8. oktober 2016