Kampanjen Apartheidfrie Soner

Palestinakomiteens kampanje – APARTHEIDFRIE SONER – er en langsiktig kampanje med et stort mål.

«Apartheidfrie soner» handler om å gjøre ditt nærmiljø til et område som uttrykker solidaritet med palestinerens rettigheter i møte med Israels okkupasjon og apartheidpolitikk. En «Apartheidfri sone» er et sted som er fri for israelske varer og tjenester helt til Israel retter seg etter folkeretten og slutter å okkupere, undertrykke og diskriminere palestinerne. En «Apartheidfri sone» kan være alt fra en butikk, en kafé, en restaurant, en institusjon, en organisasjon, en bydel, et nabolag eller ditt private hjem.

Man kan slutte seg til kampanjen og erklære seg som en «Apartheidfri sone» ved å:

 • avstå fra å kjøpe eller selge varer og tjenester fra selskaper som bidrar til Israels brudd på palestinernes rettigheter
 • avstå fra å samarbeide med israelske institusjoner som bidrar til brudd på palestinernes rettigheter
 • offisielt støtte «apartheidfrie soner»-kampanjen

I et opprop av 2005 fra over 170 palestinske organisasjoner, politiske partier, fagforeninger, sosiale bevegelser, ber de det internasjonale samfunnet om å innføre boikott, deinvesteringer og sanksjoner (BDS) overfor Israel. «Apartheidfrie soner»-kampanjen er en del av en voksende internasjonal solidaritetsbevegelse som krever at Israel må rette seg etter internasjonal lov og respektere menneskerettighetene.

FNs konvensjon om forbrytelsen apartheid. Israel som apartheidstat
Internasjonal konvensjon om bekjempelse og avstraffelse av forbrytelsen av Apartheid, ble tilsluttet av FNs generalforsamling i 1973.

Israel har etablert, opprettholder og utvider et apartheidsystem som undertrykker palestinerne, både innenfor og utenfor Israel. Dette gjør Israels behandling av palestinerne til en forbrytelse mot menneskeheten, blant annet på følgende måte:

 • Mangel på frihet
 • Mangel på fri ferdsel ved bygging av murer og etablering av kontrollposter
 • Kollektiv avstraffelse som blokaden av Gazastripen og fordrivelse fra egne hjem
 • Bygging av de ulovlige koloniene som hindrer utvikling, politisk deltakelse og selvbestemmelse
 • Vilkårlig fengsling av barn og voksne uten lov og dom
 • Utenomrettslige drap
 • Separate veier for palestinere og israelere
 • Lover som diskriminerer palestinere i Israel
 • Å nekte palestinske flyktninger å vende tilbake til sine hjem

Den 18. juli 2018 vedtok det israelske Knesset en ny lov som definerer landet som «en nasjonalstat for det jødiske folk», og at retten til å utøve nasjonal selvbestemmelse i staten Israel er eksklusiv for det jødiske folk. Nasjonalstatsloven fratar arabisk status som ett av to offisielle språk. Videre sier loven at «jødiske bosettinger er i nasjonens interesse». Ord som «demokrati» og «likhet» er ikke anført i ordlyden. Forekomsten av diskriminerende lover som kun rammer palestinere, er ikke noe nytt. Imidlertid er det verdt å merke seg at nasjonalstatsloven i praksis grunnlovsfester at Israel er en apartheidstat. (Israels «Basic Law» fungerer i praksis som deres grunnlov).

Et internasjonalt press fungerte mot apartheidregimet i Sør-Afrika. Det vil også fungere mot Israel.

For mer informasjon og tilslutning, ta kontakt med Palestinakomiteen i Norge.

Se kart over Apartheidfrie Soner
Last ned flyer her (Trykk-klar PDF)
Minstekravliste

Kilder: