1. mai på Hamar

Vellykket 1. mai arrangement i Hamar. 60-70 deltakere under Palestinakomiteens faner. Sterk appell fra Line Khateeb der hun fokuserte på soidaritet med Hamars vennskapsby Khan Younis.
Line holdt appellen 2 ganger (historisk). Vi var først tildelt tid før demonstrasjonstoget, men da det var litt tynt i rekkene på det tidspunktet fikk hun kjøre reprise etter Sigbjørn Johnsens tale for dagen. Veldig bra markering!