Åpent møte og årsmøte 8. februar 2018

Hedmark lokallag hadde 8 februar åpent møte med de palestinske kvinnene Rahil Al-Daraji og Fadia Amireh, begge bosatt i/ved Kongsvinger og aktive i lokallaget av Norsk folkehjelp. Det var sterke historier de fortalte, Rahil om livet for palestinske flyktninger i Libanon og dagliglivets vanskeligheter for palestinere. Fadia fortalte om sitt besøk til hjembyen Jerusalem, om trakassering og vold mot henne som palestinsk kvinne.

20 personer fant veien i ruskete vintervær til møtet.

Årsmøtet oppsummerte et svært aktivt år i 2017. Kirsti Hougen som har fungert som leder de siste måneden ble valgt til leder, Sigrid Lindstad ble nytt styremedlem, ellers gjenvalg. Det ble valgt tre varamedlemmer med Tove Gjøl som ny og de to «veteranene» Eldbjørg Hagen og Bernt Wold.

ÅRSMELDING 2017 PKH pdf