Det kristne budskapet om Palestina

Av Mette Clifton, Leder Palestinakomiteen i Sandefjord. Publisert i Sandefjord Blad 21. juli 2014

Brit Helsvig, talspersonen for Menigheten Vintreet, gjentar menighetens ekstremistiske budskap som ikke en gang anerkjenner at det finnes et palestinsk folk. (Sandefjords Blad, 15. juli.) Samtidig anklager hun Palestinakomiteen og andre meningsmotfeller for «historieforfalskning»! Ironisk nok er overskriften: «Myter og fordommer».

Palestinakomiteen er en religionsnøytral organisasjon, men vi synes det er både beklagelig og kritikkverdig at en menighet som påstår å være basert på kristendommens verdier, så tydelig har forankret seg blant ekstremistene som ikke en gang annerkjenner det palestinske folkets eksistens, og forsvarer Israels brutale slakt av palestinske sivile som vi er vitne til i disse dagene.

Heldigvis er ikke Menigheten Vintreets ekstreme synspunkter representative for det kristne samfunnet i Norge eller Sandefjord. Den norske kirke, Norges Kristne Råd, Kirkens Nødhjelp, Norges Kristelige Studentforbund og Norske kirkeakademier har alle bidratt til at det såkalte Kairos-dokumentet – budskapet fra kristne palestinere – er oversatt til norsk og er lett tilgjengelig på nettet for folk som vil lese mer om det kristne samfunnets holdning til konflikten.

Dokumentet oppfordrer kristne og andre til økonomisk boikott av alt som produseres som en del av okkupasjonen – noe mange norske kirkesamfunn og øvrige organisasjoner har stilt seg bak og jobber aktivt for å oppnå.

Dokumentet tolker den samme bibelen Menigheten Vintreet leser og konkluderer at «Jesus budskap om rettferdighet, nestekjærlighet og forsvar av de undertrykte ikke lar seg forene med en legitimering av den israelske okkupasjonen av Palestina». Vi tør påstå at de aller fleste kristne i Sandefjord også er enige i dette budskapet og støtter en rettferdig løsning som ivaretar palestinernes rettigheter.

Palestinakomiteen er en landsomfattende solidaritetsorganisasjon som støtter frigjøringskampen til det palestinske folket. Vi mener at Israel må stanse den kollektive avstraffelsen av palestinerne og avslutte bombingen av Gaza, den tredje krigen mot Gaza på fem år. Ved å angripe sivile palestinere og deres eiendom bryter Israel folkeretten enda en gang. Norge har innført sanksjoner overfor Russland på bakgrunn av deres menneskerettighetsbrudd. Hvorfor skal ikke Israel måtte følge samme standard?

Vi har nylig stiftet et lokallag i Sandefjord og oppfordrer byens innbyggere til å være med og jobbe for en rettferdig løsning på konflikten. Vi har fått mange nye medlemmer siden oppstarten i mai måned. Flere er velkomne.