Historisk seier for folkeretten

ICJs kjennelse er en milepæl i jakten på rettferdighet for det palestinske folk

Palestinakomiteen i Norge hilser ICJs avgjørelse om å behandle Sør-Afrikas anklager om et pågående folkemord i Gaza, utført av Israel, velkommen.

FN domstolen, ICJ, sier at det er en risiko for krenkelse av rettighetene etter folkemordkonvensjonen, og pålegger Israel en rekke begrensninger og forpliktelser for deres krigføring i Gaza, det forplikter også Norge, sier Line Khateeb, leder av Palestinakomiteen.

– Kjennelsen er en avgjørende seier for folkeretten, og en milepæl i jakten på rettferdighet for palestinerne, fortsetter Khateeb.

Etter avgjørelsen uttalte utenriksminister Espen Barth Eide til media at dette kan få konsekvenser for alle berørte parter, og kan gjøre land som støtter Israel med våpen medskyldige.

– Dette er første gangen Israel blir stilt for en internasjonal rett og holdt ansvarlig for sine brudd på folkeretten. Det er også forelagt sak mot israelske ministre for norsk politi. Både FN-eksperter og norske humanitære aktører mener Norge må bidra til å holde Israel ansvarlig, fortsetter Khateeb.

1.februar stemmes det i Stortinget om en rekke forslag fra Rødt og SV. Hovedpunktene Stortinget skal ta stilling til er:

  • Regjeringen må sikre at ingen norske våpen eller våpendeler blir solgt til Israel
  • Stoppe import av varer fra Israels ulovlige kolonier på palestinsk land
  • Regjeringen må ta intiativ til internasjonale sanksjoner mot Israel.

Palestinakomiteen forventer at Norge benytter sjansen til å gjøre mer, og bidrar til å ansvarliggjøre Israel.

– Vi krever sanksjonering, at Norge trekker seg ut av selskaper knyttet til okkupasjonen og at Norge stanser alle salg av norske våpen via andre land understreker lederen i Palestinakomiteen.