Jonas hør: Folket vil ha boikott!

Kronikk av Line Khateeb, leder i Palestinakomiteen:

Jonas hør: Folket vil ha boikott

Den norske regjeringens handlingslammelse når det gjelder den såkalte konflikten mellom Israel og Palestina står i sterk kontrast til hva det norske folk ønsker.

Mens Israel ufortrødent fortsetter sin bombing, blokade og utsulting av palestinerne i Gaza, sitter den norske regjering og ser på. Samtidig viser VGs meningsmåling at 47 prosent, nesten annenhver nordmann, mener at Norge burde boikotte Israel. Les mer om målingen her.

Israels bomber har drept over 23000 mennesker i Gaza, og lagt kyststripen ved Middelhavet i grus. På Vestbredden ble 507 palestinere drept i løpet av 2023, og volden fortsetter.

Imens sitter den norske regjering og ser på. Norge er en fredsnasjon og en viktig stemme og forkjemper for menneskerettigheter og demokrati. Det er i hvert fall det vi liker å hevde, men Norges engasjement for folk som blir utsatt for urett ser ut til å være svært selektiv.

Den berettigete handlingskraften man så da Russland invaderte Ukraina i 2022 har blitt byttet ut med handlingslammelse. Der Norge var tidlig ute med å fordømme Russland, trakk Oljefondet ut av landet og la strenge restriksjoner på handel, er tonen betraktelig spakere når det kommer til Israels gjentatte brudd på Folkeretten. Selv etter tre måneders hensynsløs bombing av Gaza, som er uten sidestykke i moderne tid når vi ser på sivile tap og materielle ødeleggelser.

Den israelske okkupasjonshæren nøyer seg ikke med å legge Gaza i grus, men hindrer også nødhjelp, vann- og strømforsyning, noe som truer livene til vel så mange som den ukritiske bombingen. Israelske politikere har åpent uttalt at de vil tømme Gaza for palestinere og ta kontroll over kyststripen, landet håndhever sitt apartheidregime på Vestbredden med stadig hardere hånd, og israelske bosettere, som ulovlig tar seg til rette på palestinsk jord, blir stadig mer voldelige.

Likevel unnlater Norge å innta en tydelig og sterk linje mot Israels daglige brudd på internasjonal lov og menneskerettighetene, og ser ut til å være mest i tvil om de skal toe sine hender eller sitte på dem. Espen Barth Eide slår seg til ro med at Norge er hardere i sin kritikk av Israel «enn mange andre europeiske land», og at Norge «kaller en spade en spade».

Han og regjeringen burde i så fall løfte blikket, mot Sør-Afrika. Landet vet et og annet om apartheid og sanksjoner, og har de siste årene vært en av de tydeligste stemmene mot Israels brutale fremferd mot palestinerne, og det som har blitt omtalt som et
apartheidregime. Israel må nå forsvare seg mot anklager om folkemord i Den internasjonale domstolen (ICJ), etter å ha blitt klaget inn av nettopp Sør-Afrika. Det er slik man kaller en spade for en spade.

Det er selvfølgelig ikke det at regjeringen er uvitende om forholdene for palestinerne, spesielt på Gaza. Utenriksminister Eide uttalte til VG 5.januar at: «–…det ikke finnes noe verre sted på jordkloden, noen verre humanitær krise enn den på Gaza. Det er virkelig et helvete på jord

Dette er likevel ikke grunn nok for Eide og regjeringen til å innføre tiltak for å stanse bombingen av sivile, og bidra til at Gaza kan gå fra et helvete på jord til et fredelig hjem for palestinerne.

Norske våpen selges fortsatt til Israel. Vårt Oljefond investerer stadig i selskap som bidrar til og profitterer på okkupasjonen. Norsk handel og samarbeid med okkupasjonsmakten Israel fortsetter som før og bidrar slik til å holde den israelske krigsmaskinen gående.

Stikk i strid med hva det norske folk ønsker.

Den 1. februar har regjeringen mulighet til på rette opp inntrykket. Da skal Stortinget stemme over et representantforslag om straffetiltak mot Israels folkerettsbrudd og menneskerettighetsbrudd på Gaza.

 

 

Publisert: 13. januar 2024