18. mai i Oslo: Kulturmarkering for Palestina

Lørdag 18. mai kl 16
Utenfor Nasjonalmuseet i Oslo
Oppmøte sted: Utenfor Nobels Fredssenter kl 1545.
Kulturmarkering for Palestina
18 mai kl 16-17 slår vi ring rundt palestinsk kultur utenfor Nasjonalmuseet vårt. Vi står i ring rundt palestinerne i sin folkedrakt og vi kommer i vår folkedrakt, bunad, kofte eller penklær.
Kjære Kultur-Norge nå samles vi. Dette er en lovlig, verdig, vakker, stille markering med tillatelse fra Nasjonalmuseet.
***
I Unescos konvensjon om beskyttelse av kulturverdier i tilfelle av væpnet konflikt, understrekes det at vern av kulturarv i krig er et ansvar for hele verdenssamfunnet.
Vi vil stå utenfor Nasjonalmuseet fordi vi tydelig vil markere at:
Vi ønsker å løfte fram palestinsk kultur.
Vi ønsker et museum som er åpent og uredd, og reflekterer samfunnet og tiden vi lever i.
Vi ønsker oss et museum som stiller seg bak kunstnere og kollegaer i det norske og internasjonale kunstfeltet.
Vi ønsker oss et museum som som tror på kunsten det forvalter og oppfyller sitt samfunnsoppdrag.
Paroler:
«Kultur mot folkemord»
«Palestina er vår felles kulturarv»
«Kultur beskytter kultur»
«Vårt museum er ikke taust»