9. og 10. mars i Bergen: Arrangement: Den palestinske kvinnen

Lørdag 9. mars kl. 12.00 – 10. mars kl. 16.00
Bergen Assembly
Den palestinske kvinnen
I forbindelse med kvinnedagen arrangerer vi et arrangement som setter fokus på den palestinske kvinne og hennes rolle i samfunnet.
Det blir ulike former for utstilling, kort foredrag og diverse mat- og salgsvarer.
All overskudd doneres til Proteseverkstedet i Gaza.