Åpent møte med Peder Martin Lysestøl

Palestinakomiteen i Fredrikstad og omegn får besøk av Peder Martin Lysestøl, som gjennom femti år har fulgt samfunnsutviklingen i Israel.

Lysestøl er økonom, og i sin nye bok «Israel. Bak muren av myter og propaganda» viser han hvordan landets endring fra planøkonomi til markedsøkonomi har hatt store konsekvenser for sionistisk ideologi og israelsk politikk. Han viser også hvordan de økonomiske aspektene ved Israels okkupasjon av Palestina er avgjørende for å forstå den sionistiske strategien.

Sted og tid: Litteraturhuset i Fredrikstad, 7/6 kl 19.00

Velkommen!